Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza osoby zainteresowane pracą w Konsulacie do składania swoich dokumentów CV.

Uwaga! Rekrutacja została zakończona.

Prosimy o przekazanie CV na adres pocztowy lub elektroniczny:

Konsulat Generalny RP w Łucku
ul. Dubniwska 22b
43010 Łuck
e-mail: kg.luck@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Łucku

Aktualizacja 21 marca 2017 r.: 

Konsulat Generalny RP w Łucku uprzejmie informuje, iż ogłoszenie z dnia 17 marca 2017 r. o rekrutacji pracowników jest nieaktualne. Rekrutacja została zakończona.

Konsulat Generalny wyraża wdzięczność za otrzymane dokumenty CV od osób zainteresowanych pracą w konsulacie. Wszystkie przesłane przez Państwa wnioski zostaną rozpatrzone i uwzględnione.