Wiadomości
  • Register

Cudzoziemcy mogą się ubiegać o przyjęcia na bezpłatne studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Warszawskiej prowadzone w języku polskim.

Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej cudzoziemcy, nie mający praw do studiowania na warunkach takich jak studenci polscy, to znaczy niebędący obywatelami Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, mogą się ubiegać o przyjęcia na bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w języku polskim: pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie). Liczba miejsc przeznaczona dla tych studentów wynosi około 1 % łącznej liczby miejsc na odpowiednich rodzajach studiów i przyjęcia odbywają się na warunkach konkursowych.

Wszystkich kandydatów zagranicznych tak na studia inżynierskie – I stopnia, jak i na studia magisterskie – II stopnia obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 Euro.

Kandydaci zainteresowani tymi studiami powinni zarejestrować się w systemie rejestracyjnym: cwm.pw.edu.pl/aplikuj od dnia 13.03.2017 do dnia 5.06.2017. W razie pytań należy skontaktować się z Biurem Studentów Międzynarodowych PW – Plac Politechniki 1 p. 233 lub: studia@cwm.pw.edu.pl tel. + 48 22 234 6039.

Wykaz miejsc oferowanych w roku 2017 na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz zasady rekrutacji można znaleźć tu: https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-dla-cudzoziemcow/Bezplatne-studia-w-jezyku-polskim-dla-cudzoziemcow

MW