Wiadomości
  • Register

Jej nazwisko panieńskie brzmiało Korwin-Piotrowska. Na chrzcie otrzymała trzy imiona – Maria, Gabriela, Stefania – przeszła do historii literatury jako Gabriela Zapolska.

Urodziła się 30 marca 1857 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej na Wołyniu jako najstarsza córka Wincentego Korwin-Piotrowskiego, marszałka powiatu łuckiego i Józefy z Karskich, byłej baletnicy. Trwają spory co do miejsca jej urodzenia. Sama Zapolska miała w tej kwestii wątpliwości pisząc w 1919 r. do swojego męża Stanisława Janowskiego: «Chciałabym wiedzieć, gdzie ja się rodziłam? Czy w Kiwercach, czy w Podhajcach (…) Podałam Kiwerce, ale nie wiem czy to dobrze».

Kształciła się w domu i na pensji. Mając 18 lat wyjechała do Warszawy, aby zobaczyć «wielki» świat i rozpocząć swoje życie zawodowe jako dziennikarka, aktorka i pisarka. Pisała jak na tamte czasy bardzo odważnie, tworzyła w duchu naturalizmu i kreśliła doskonałe portrety różnych typów mieszczan. Osiągnięcia literackie przyniosły jej bez wątpienia komedie obyczajowe, wśród których największą popularność zdobył utwór «Moralność pani Dulskiej».

Postać wyjątkowej pisarki przybliża nam wystawa «Gabriela Zapolska i Wołyń» zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Łucku 13 marca 2017 r. w Gimnazjum Nr 4 im. Modesta Lewickiego. Inicjatorem całego wydarzenia była prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich im. Gabrieli Zapolskiej Switłana Zinczuk. Uroczyste otwarcie ekspozycji z okazji 160.rocznicy urodzin pisarki, zbiegło się z 10-leciem działalności ZNP im. Gabrieli Zapolskiej skupiającego nauczycieli uczących języka polskiego.

Spotkanie w języku polskim i ukraińskim, poświęcone życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej prowadziły Alina Peniszczuk i Swietłana Zinczuk. Fragmenty pamiętników czytała Anna Mucha, a stronę muzyczną zapewniły Anna Negodiuk i Olesia Samoczko. Poziom wydarzenia był wysoki, a każdy z obecnych, dzięki prezentacji, filmowi i wystawie z pewnością przybliżył sobie postać Zapolskiej.

Na wystawę przybyli nauczyciele, uczniowie, studenci, wykładowcy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, prezesi i członkowie organizacji polskich, przedstawiciele instytucji kultury w Łucku i mediów. Rolę gospodarza pełnił wicedyrektor Andrij Gurski, a ekspozycję otworzył Konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki, który podkreślił, że postać Gabrieli Zapolskiej wpisuje się w projekt «Kobiety Wołynia», a następną bohaterką tego planu będzie Zuzanna Ginczanka. Wystawę odwiedzili konsulowie KG RP w Łucku: Teresa Chruszcz, Marek Zapór, Mateusz Natkowski i Krzysztof Łukjanowicz.

Zjednoczenie Nauczycieli Polonistów im. Gabrieli Zapolskiej w związku z obchodami 160 rocznicy urodzin pisarki i swojej patronki oraz jubileuszem 10-lecia powołania do życia ZNP przygotowało harmonogram wydarzeń, na które serdecznie zaprasza. W najbliższym czasie odbędą się spotkania: w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym (23 marca 2017 r. o godz. 12.00); wystawa książek Zapolskiej w języku polskim i ukraińskim w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece Naukowej im. Oleny Pcziłki (23 marca 2017 r. o godz. 16.00); wystawa w Bibliotece Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki (30 marca 2017 – 7 kwietnia 2017 r.).

Jadwiga DEMCZUK,
nauczycielka skierowana do Łucka przez ORPEG
Foto: Iryna KANAHEJEWA

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg