Wiadomości
  • Register

W Rówieńskim Narodowym Teatrze Młodzieżowym w Równem odbyła się premiera spektaklu pt. «Bezsenność z polskim akcentem» na podstawie sztuki Janusza Głowackiego «Polowanie na karaluchy».

Mimo, iż sztuka napisana została w odległych latach 80-tych ubiegłego wieku, jej premierowa inscenizacja stała się wydarzeniem o potrójnej wartości: po raz pierwszy odbyła się na Ukrainie, po raz pierwszy – w Równem i również po raz pierwszy w przekładzie Oleksandra Irwancia.

W sztuce, która przedstawia bardzo interesujące i wyraziste tło przyczyn, warunków oraz perspektyw emigracji utalentowanych artystów z krajów socjalistycznych do Stanów Zjednoczonych, scalono wiele elementów symbolicznych.

Wydarzenia rozgrywają się w latach 80-tych XX wieku w niewielkim mieszkaniu na Manhattanie, zamieszkałym przez małżeństwo przybyłych z PRL emigrantów – Anki (Anna Berszeda), wybitnej aktorki Teatru Narodowego w Warszawie, oraz Janka (Wołodymyr Reszota), pisarza i dramaturga. Nie mając zezwolenia na pracę uzmysławiają sobie specyfikę bytowania w warunkach «raju burżuazyjnego», bez pieniędzy, bez natchnienia, bez jakichkolwiek perspektyw i w dodatku jeszcze z polskim akcentem.

Główny bohater Janek, odkąd przybył do Ameryki, nie może zasnąć. Znajduje się w jakiejś innej rzeczywistości pozbawionej wewnętrznego spokoju. Jest dramaturgiem, który zamiast zażywać sławy w nowym kraju, stale walczy z karaluchami, w które obfituje ubogie nowojorskie mieszkanie.

Spektakl łączy w sobie wspaniałą grę aktorów, wytężoną pracę reżyserską (wywiad z reżyserem Jewhenem Wasyljewem czytaj tu), dynamiczne dialogi intelektualne, a także muzykę polską lat 80-tych. Jest on odzwierciedleniem przenikania się w naszym życiu komedii z dramatem. Paralele wobec warunków życiowych współczesnych zarobkowych emigrantów, komplikacji w relacjach małżeńskich w obliczu trudnej sytuacji materialnej, kwestii patriotyzmu, losu historycznego, ludzkiej godności, małostkowości, miłości, a także potrzeby przezwyciężania trudności życiowych z humorem – czynią jak najbardziej aktualnym pojawienie się «Bezsenności z polskim akcentem» w życiu kulturalnym Równego i Ukrainy.

Witalij LEŚNIAK
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg