Wiadomości
  • Register

25 lutego w Łuckim Pałacu Kultury odbył się X Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej dla mieszkańców Ukrainy.

Słowa powitania i życzenia prawdziwej uczty pięknego słowa do uczestników konkursu skierowali: pełniący obowiązki Konsula Generalnego Krzysztof Sawicki, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie Anna Krawczyk oraz kierownik Wydziału Kultury Rady Miasta Łuck Tetiana Hnatiw.

Do konkursu zgłosiło się 67 uczestników z różnych rejonów Ukrainy: z Łucka, Równego, Żytomierza, Winnicy, Iwano-Frankowska, Połtawy, Kowla, Krzemieńca, Krasilowa i innych miast.

Ze sceny mogliśmy posłuchać słowa utworów polskich poetów i prozaików w języku polskim i w języku ukraińskim: Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Justyny Bargielskiej, Władysława Broniewskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Jana Twardowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Jana Brzechwy, Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Janusza Wiśniewskiego i innych poetów i pisarzy.

Jury w składzie: Anna Krawczyk, Komisarz Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa, kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie, animator kultury, Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, Mateusz Nowak, dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury Węglin, Andżelika Janowiec, doktor filologicznych nauk, docent Katedry Dyscyplin Społeczno-Ekonomicznych i Humanistycznych Wołyńskiego Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Rymma Redczuk – kandydat pedagogicznych nauk, docent Katedry Dokumentoznawstwa i Działalności Informacyjnej Akademii Technologii Rekreacyjnych i Prawa wybrało 15 uczestników, którzy pojadą na finał Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów Słowa w Lublinie w dniach 31 marca – 2 kwietnia.

Finalistami zostali: Olga Abramowicz (Równe), Marta Bagińska (Równe), Witalij Kowcz (Łuck), Daria Kolesnyk (Winnica), Iwanna Kuluk (Łuck), Anna Lwowa (Równe), Nina Makucha (Połtawa), Konstantyn Ogijenko (Żytomierz), Oleksandr Orzechowski (Luck), Wiesław Pisarski (Kowel), Anna Smolar (Łuck), Ewa Fiłat (Łuck), Mariana Jakobczuk (Równe), Anastazja Janczewska (Maniewicze, obwód wołyński).

Jury postanowiło także wyróżnić następujących uczestników: Julia Bariak (Winnica), Anastazja Benza (Warasz, obwód rówieński), Karina Horrdijczuk (Warasz), Karolina Dynowska (Równe), Marharyta Jermejczuk (Łuck), Mirosława Pinkiewicz (Kowel), Daria Poliszuk (Łuck), Daryna Jaszuk (Krasiłów, – obwód chmielnicki).

Konkurs odbył się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Łucku, Łuckiej Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Lublin.

Sofia MULAR
Wiesław PISARSKI,
nauczyciel skierowany do Kowla przez ORPEG
Foto: Marek WRÓBLEWSKI