Wiadomości
  • Register

24 lutego o 15.00 w Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym (ul. Drahomanowa 19, Równe) odbędzie się prezentacja książki Tetiany Samsoniuk «Jeńcy września 1939».

Książka przedstawia losy 19 żołnierzy i rezerwistów Wojska Polskiego represjonowanych przez sowiecki reżim totalitarny na terenie Rówieńszczyzny w latach 1939–1941. Szkice biograficzne napisane po polsku i po ukraińsku uzupełniają materiały archiwalne, dokumenty i zdjęcia, skonfiskowane jeńcom wojennym podczas aresztowań odbywających się w placówkach obozowych Budowy Nr 1 NKWD.

Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, rodzin i bliskich wspomnianych żołnierzy oraz dla wszystkich zainteresowanych historią, a zwłaszcza okresem II wojny światowej.

Recenzenci wydania: Wołodymyr Borszczewycz, doktor habilitowany nauk historycznych, prezes Rówieńskiej Organizacji Obwodowej Stowarzyszenia Memoriał oraz Wołodymyr Marczuk, doktor nauk historycznych, starszy wykładowca Katedry Historii im. M. P. Kowalskiego Uniwersytetu Narodowego «Akademia Ostrogska».

Książka została przygotowana do druku przez zespół redakcyjny polsko-ukraińskiego czasopisma «Monitor Wołyński» («Волинський монітор»). Na łamach MW Tetiana Samsoniuk, główny specjalista Działu Udostępniania Informacji z Dokumentów Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego, od grudnia 2014 r. prowadzi rubrykę «Ocaleni od zapomnienia». Na książkę złożyły się teksty wcześniej opublikowane w ramach tej rubryki.

Popularno-naukowe wydanie «Jeńcy września 1939» ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz Fundacji Wolność i Demokracja.

Książkę można pobrać bezpłatnie w formacie pdf. (Aktualizacja: pobierz wyd. 2, uzupełnione i poprawione)

MW