Wiadomości
  • Register

W Konsulacie Generalnym RP w Łucku odbyły się okręgowe eliminacje XLVII Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego.

18 lutego do rywalizacji przystąpiło 24 uczniów z Beresteczka, Czortkowa, Kowla, Łucka, Maniewicz i Tarnopola.

Uczestnicy eliminacji najpierw napisali krótkie dyktando, następnie wykonali zadania z rozumienia ze słuchu. Po krótkiej przerwie odbył się test gramatyczny i czytanie ze zrozumieniem. Potem nastąpiła dłuższa przerwa na obiad i integrację uczestników, rozmowy, pierwsze wrażenia i opinie.

Po obiedzie uczestnicy zawodów napisali rozprawki związane z motywem wędrówki, tragizmu w życiu człowieka i popularności dzieła literackiego lub interpretacje wierszy Adama Mickiewicza albo Bolesława Leśmiana. Ostatnim punktem eliminacji była rozmowa z komisją o wybranych utworach literackich.

Członkowie komisja w składzie: Julia Wasejko, Natalia Ciołyk, Marianna Seroka, Mieczysław Łazuk i przewodniczący Wiesław Pisarski jednogłośnie stwierdzili, że poziom eliminacji był wysoki. Należy jednak w następnym roku poświęcić więcej czasu na pisanie rozprawek oraz czytanie utworów z literatury polskiej, aby osiągnąć wyższy poziom samodzielnego wypowiadania swoich poglądów.

Laureatkami eliminacji zostały uczennice: Olena Ryżko, Oleksandra Kołychan i Ulana Pawluk. Pojadą one w marcu na finał ogólnoukraiński do Kijowa, a potem w kwietniu, jak wszystko dobrze pójdzie, do Warszawy na finał ogólnopolski.

Wiesław Pisarski
nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej za granicę przez ORPEG
Foto: www.luck.msz.gov.pl

P. S. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy interesują się polską literaturą za wysiłek i udział w eliminacjach, nauczycielom przygotowującym, organizatorom i jury, a laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Do zobaczenia za rok!