Wiadomości
  • Register

Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne «Klasyk» w Warszawie zaprasza na naukę młodzież o polskich korzeniach, pochodzącą z terenów b. ZSRR.

W marcu 2017 r. startuje rekrutacja uczniów polskiego pochodzenia, którzy ukończyli 9 klasę do  1, 2 i 3 klasy liceum.

Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji pozyskuje środki na tę działalność między innymi z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu. Dla dzieci z polskich rodzin nauka w tej szkole jest bezpłatna. Fundacja zapewnia uczniom naukę, zakwaterowanie w internacie oraz wyżywienie.

W szkole uczy się obecnie ponad 60 dzieci nie tylko z Ukrainy, lecz również z innych krajów b. ZSRR oraz z Warszawy. Fundacja stawia sobie za cel przygotowanie nie tylko do matury, ale także w równej mierze do studiów wyższych na wymarzonych kierunkach w najlepszych polskich uczelniach publicznych.

Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową:
sekretariatplon@gmail.com
kkorab23@wp.pl

lub pocztą tradycyjną:
PLON «Klasyk»
ul. Matuszewska 20
03–876 Warszawa

Numery tel. kontaktowych:
+ 48 / 22 / 743 49 64,
+ 782 176 063,
+ 880 159 554

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu.

Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji

Liceum Klasyk 1 Pl