Wiadomości
  • Register

Osoby polskiego pochodzenia mogą zapoznać się z kryteriami rekrutacji na studia w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2017/2018.

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że dokumenty kandydatów na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP będą przyjmowane w siedzibie Konsulatu (ul. Dubniwska 22b, Łuck) w dniach 27 marca – 7 kwietnia 2017 r. od godz. 10.00.

Zapisać się na złożenie kompletu dokumentów można pod nr telefonu +38 0332 280643 lub mailowo: swietlana.stelmaszczuk@msz.gov.pl

Szczegółowe informacje odnośnie zasad rekrutacji można znaleźć w niżej zamieszczonych dokumentach:
zasady, tryb i zakres rekrutacji,
kwestionariusz kandydata,
wymagane dokumenty.

Źródło: www.luck.msz.gov.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1