Wiadomości
  • Register

Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności.

Na uroczystościach zorganizowanych z tej okazji 3 lutego obecni byli konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór, przedstawiciel Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Stanisław Durys, członkowie CKE oraz miejscowych organizacji polskich. Honorowym gościem była Nadia Kosmiadi, córka malarza Georga Kosmiadi, który w okresie międzywojennym pracował w Równem jako nauczyciel.

Podczas uroczystości prezes organizacji Jarosław Kowalczuk wyróżnił najaktywniejszych członków CKE. Podziękował również za wsparcie Rówieńskiej Obwodowej Naukowej Bibliotece, Rówieńskiemu Muzeum Krajoznawczemu, Rówieńskiemu Gimnazjum Humanistycznemu oraz miejscowej telewizji. Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu m.in. uczniów Rówieńskiej Dziecięcej Szkoły Muzycznej № 1 imienia Mykoły Łysenki, którzy często uczestniczą w przedsięwzięciach realizowanych przez CKE.

«Monitor Wołyński» niejednokrotnie pisał o inicjatywach Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego, m.in. o turnieju piłkarskim, maratonie poetyckim, nadaniu szkole w Nowomalinie imienia rzeźbiarza Tomasza Oskara Sosnowskiego, zamieszczeniu w Krzemieńcu tablicy pamiątkowej poświęconej artyście, porządkowaniu cmentarzy oraz o przedsięwzięciach realizowanych przez muzeum i bibliotekę w Równem, do organizacji których włączało się aktywnie CKE.

MW

CZYTAJ TAKŻE:

KRAJOZNAWCY ROZMAWIALI O DZIAŁALNOŚCI WOJEWODY JÓZEWSKIEGO

MŁODZIEŻ Z LUBLINA UPORZĄDKOWAŁA CMENTARZE

«BOŻONARODZENIOWE NUTKI» W BIBLIOTECE