Wiadomości
  • Register

20–22 stycznia br., tradycyjnie już zespoły działające przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku wzięły udział w lubelskich imprezach poświęconych rocznicy Powstania Styczniowego.

Dziecięcy zespół «Wołyńskie słowiki» oraz chór «Wołyń» zostały zaproszone do Lublina na uroczyste spotkanie opłatkowe oraz do udziału w koncertach zorganizowanych przez Fundację «Pro Bono Futuro».

21 stycznia imprezy odbywały się na Zamku Lubelskim. Po podzieleniu się opłatkiem rozpoczęła się część artystyczna spotkania. Rok Tadeusza Kościuszki i rocznica Powstania Styczniowego zostały upamiętnione recytacją wierszy Marii Konopnickiej oraz wykonaniem piosenek patriotycznych. Kolejne uroczystości odbyły się przy Domu Nasutów i zakończyły wyjazdem do mogiły powstańczej w lasach kozłowickich.

22 stycznia zespoły przyjechały do Wohynia koło Radzynia Podlaskiego, dawnego miasta w diecezji łuckiej i granicznego miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną do 1795 r. Tu w rzymskokatolickiej parafii św. Anny odbył się koncert i spotkanie z rodakami.

Źródło: wid.org.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1