Wiadomości
  • Register

28 stycznia w Szkole Polskiej w Kowlu odbył się II Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Dziecięcej dla uczniów najmłodszych uczęszczających na zajęcia.

W Konkursie wzięło udział 19 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Recytacji wysłuchało Jury składające się z dwóch nauczycieli, Wiesława Pisarskiego i Marka Wróblewskiego, oraz starszych uczniów, którzy brali już udział w niejednym konkursie recytatorskim, w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz w konkursie «Znasz-li ten kraj» Soni Plaszko, Saszy Zacharia, Daszy Juwczenko, Mikołaja Ostapczuka, Diany Selegejna i Julii Sech.

Po naradzie Jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych. Wręczyło dyplomy, nagrody i upominki.

Poziom recytacji był wyższy niż w pierwszym konkursie. Niektórzy uczestnicy mówili po dwa wiersze. Wymowa naszych uczniów jest coraz lepsza.

W czasie narady Jury, uczniowie obejrzeli odcinek bajki «Muminki» i śpiewali piosenki poznane w tym roku szkolnym.

Wiesław Pisarski
nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej za granicę przez ORPEG

Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczną i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie». Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.