Wiadomości
  • Register

19 stycznia w Centrum Wizowym w Łucku odbyła się konferencja prasowa nt. «Nowy system rejestracji do Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych».

Spotkanie miało przybliżyć społeczności zmiany w nowym systemie rejestracji w Łuckim, Charkowskim i Odesskim Okręgu Konsularnym wdrożone 20 stycznia 2017 r. W konferencji wzięli udział p.o. Konsula Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, kierownik Wydziału Ruchu Osobowego KG w Łucku Konsul Piotr Matusiak i dyrektor regionalny firmy «VFS Global» na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Uzbekistanie Amit Kumar Sharma.

Na początku spotkania Krzysztof Sawicki zaznaczył, że nowy system będzie dużo łatwiejszy dla klientów Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych, ale o wiele bardziej skomplikowany dla oszustów, i dodał: «Ten system jest konieczny, ponieważ dotychczas w historii nigdy nie było sytuacji, żeby tak wielu Ukraińców chciało pojechać do Polski i przeciwnie».

Piotr Matusiak poinformował, że nowy system wdrożono jeszcze w październiku 2016 r. w Kijowskim Okręgu Konsularnym, gdzie obronił się już w ciągu pierwszych miesięcy. Podstawowa różnica funkcjonowania między starym a nowym systemem polega na tym, że to pracownicy call-center dzwonią do wnioskodawcy, a nie na odwrót, aby zaproponować datę złożenia dokumentów potrzebnych do otrzymania wizy. Piotr Matusiak podkreślił, że w przyszłości taki system rejestracji będzie działał we wszystkich ukraińskich centrach wizowych.

Na konferencji prasowej zaprezentowano krótkie statystyki, które pokazują wzrost liczby wiz wydanych Ukraińcom w latach 2015–2016 w Łuckim Okręgu Konsularnym. W ciągu 2016 r. rozpatrzono ok. 300 tys. wniosków wizowych, pozytywne decyzje otrzymało prawie 280 tys. wnioskodawców. Dla porównania, w latach 2010–2012 konsulat w Łucku wydał około 100 tys. wiz. Ogółem w roku 2016 na Ukrainie ponad 1,3 mln osób złożyło wnioski wizowe, wydano natomiast 1,222 mln wiz. Konsulat w Łucku z roku na rok obserwuje wzrost liczby wydanych wiz o 20–25 %, w tym 35 % to wizy pracownicze (ponad 120 tys. w 2016 r.).

Piotr Matusiak zaznaczył, że jednym z głównych powodów odmowy wizy jest składanie przez osobę fałszywych dokumentów.

Bardziej szczegółowo zapoznać się ze zmianami, wdrożonymi w systemie rejestracji do Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych, można pod linkiem: http://monitor-press.com/ua/extensions/s5-tab-show/5077-17535.html.

Olga SZERSZEŃ
Foto: Iryna KANAHEJEVA