Wiadomości
  • Register

Giedroyc wystawa 1W Rówieńskiej Bibliotece Obwodowej została otwarta wystawa «Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Jerzy Giedroyć i «Kultura» w kontekście ukraińskim».

 

Ekspozycja składa się z 26 plansz. Przedstawione na nich materiały uporządkowano według tematów i chronologii. Każda plansza przedstawia odrębną opowieść o głównych okresach działalności wydawniczej Jerzego Giedroycia.


Na wystawie zaprezentowano dorobek polskich autorów z kraju i emigracji wydany przez Instytut Literacki. Opowiada ona również o utworach pisarzy z krajów bloku komunistycznego i z Zachodu. Ekspozycja przedstawia kontekst polityczny i historyczny, w którym ukazywały się te książki.


Autorem i kuratorem wystawy jest Małgorzata Ptasińska, oprawa graficzna należy do Marka Zaleskiego. Opracowana została przez Fundację Kultury Paryskiej w Warszawie.


Do organizacji wystawy w Równem dołączyły Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, Rówieńskie Gimnazjum Humanistyczne, Rówieńska Obwodowa Organizacja Związku Pisarzy Ukrainy, Rówieńska Obwodowa Organizacja Towarzystwa «Proswita» imienia Tarasa Szewczenki i lokalne szkoły muzyczne.


Jarosław KOWALCZUK,
Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego