Wiadomości
  • Register

Seminar historykow 6Seminarium naukowo-praktyczne «Ukraińsko-polski konflikt w czasie II wojny światowej w ocenach naukowców i społeczeństwa: ukraiński dyskurs» zgromadziło w Łucku prawie wszystkich ukraińskich naukowców zajmujących się tym tematem.

 

Dyskusje, które miały miejsce podczas seminarium 25 listopada poświęcone zostały genezie konfliktu, jego przebiegowi i skutkom, zwłaszcza temu, jaki wpływ wywarł ten konflikt na stosunki międzypaństwowe oraz między przedstawicielami obu narodów. Udział w seminarium wzięli ukraińscy historycy, m.in. Jurij Makar i Hanna Skorejko z Czerniowiec, Wołodymyr Komar z Iwano-Frankowska, Bohdan Hud i Leonid Zaszkilniak ze Lwowa, Oksana Kaliszczuk, Jurij Kramar, Mykoła Kuczerepa, Jarosław Szabała, Serhij Godlewski z Łucka oraz Wołodymyr Trofymowycz z Ostroga. Jak zaznaczyli profesorowie Anatolij Szwab oraz Bohdan Hud, na spotkaniu byli obecni prawie wszyscy naukowcy badający ukraińsko-polski konflikt w okresie II wojny światowej, «z wyjątkiem czterech osób».


W seminarium wziął udział także poseł Rady Najwyższej Ukrainy Ihor Huź, zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Zagranicznych w parlamencie ukraińskim. Podkreślił, że ma optymistyczną wizję stosunków Ukrainy i Polski: «Jako obywatel i jako polityk nie widzę innego wyjścia, niż stosunki dobrosąsiedzkie».


Dziekan Wydziału Historii Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki Anatolij Szwab na początku konferencji wytłumaczył, dlaczego ukraińscy naukowcy nie zareagowali wcześniej: «Fala emocji spadła. Pierwsze deklaracje zostały zrobione. Są rezolucje parlamentu oraz władz miejscowych. Dokonano oceny. Pozostała nam tylko kwestia tego, co musimy robić dalej i jakie kroki musi popełnić Ukraina jako państwo, a także naukowcy i społeczeństwo». Główne zadanie seminarium według niego polega na upublicznieniu stanowiska naukowców specjalizujących się w tym temacie. Dodał, że to spotkanie jest wnioskiem historyków w sprawie «nie emocjonalnej fachowej oceny».


Podsumowując seminarium jego uczestnicy skierowali odezwę do przedstawicieli władz państwowych Ukrainy – prezydenta, przewodniczącego parlamentu oraz premiera. Zaproponowali w niej «opracowanie państwowego programu badań naukowych nad problematyką ukraińsko-polskich stosunków w okresie II wojny światowej», powołanie we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym w Łucku «grupy roboczej naukowców prowadzących badania w zakresie historii, prawa międzynarodowego, konfliktologii», która miałaby realizować badania archiwalne oraz  terenowe, tworzyć bazę dokumentów z archiwów ukraińskich i zagranicznych, a także bank danych o ofiarach «polsko-ukraińskiego konfliktu z lat 40-tych XX wieku». Naukowcy poprosili m.in. o władze państwowe o wsparcie finansowe oraz organizacyjne głównych kierunków działalności grupy, koordynowanie działalności organów władzy, naukowców i społeczności w sprawie kształtowania i zachowania narodowej pamięci historycznej.

 

Natalia DENYSIUK
Foto: www.facebook.com/ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СНУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк)