Wiadomości
  • Register

Jaroslaw4 listopada w Jarosławiu, województwo podkarpackie, odbyła się konferencja «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» pod honorowym patronatem starosty Tadeusza Chrzana oraz burmistrza miasta Włodzimierza Palucha.

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi społeczeństwa Podkarpacia na stan polskich nekropolii na terenie Ukrainy Zachodniej oraz zapoczątkowania współpracy w tym zakresie między polską a ukraińską stroną.


Koordynatorka projektów Fundacji Studio Wschód Grażyna Orłowska-Sondej opowiedziała o akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia», a także zaprezentowała film o ratowaniu polskich cmentarzy. Urszula Olbromska z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej opisała współczesny stan polskich nekropolii na terenie Ukrainy Zachodniej, a Beata Kot, podkarpacki konserwator zabytków, opowiedziała o renowacji starych pomników.


Z ukraińskiej strony prelegentami były: konsul z Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz, prezes Ukraińsko-Polskiego Sojuszu imienia Tomasza Padury w Równem Ewa Mańkowska oraz prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu Maryna Wojnowa.


Konsul Teresa Chruszcz przedstawiła działalność konsulatu, skierowaną na monitorowanie stanu polskich cmentarzy w Łuckim Okręgu Konsularnym.   Konsulat współpracuje z polskimi organizacjami, które dbają o polskie nekropolie na tym terenie. Konsul Teresa Chruszcz zadeklarowała, że konsulat chętnie pomoże polskim szkołom i innym instytucjom, które zechcą dołączyć się do akcji ratowania polskich cmentarzy.


Ewa Mańkowska zaprezentowała Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem – młode, dynamiczne stowarzyszenie, które dąży do rozwoju i współpracy z polską stroną. Przedstawiła również krótki film o tej organizacji.


Maryna Wojnowa przedstawiła historię Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, podając m.in. informacje o działalności związanej z ochroną polskiego dziedzictwa w obwodzie tarnopolskim. Opowiedziała również o wolontariuszach akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia», którzy co roku przyjeżdżają z Wrocławia do Zbaraża, i o tym, że Polonijne Stowarzyszenie również dołącza się do ich pracy. Swój występ poświęciła także polskiej części Cmentarza Mikulinieckiego w Tarnopolu.


Przedstawiciele Łuckiego Okręgu Konsularnego  zadeklarowali chęć pomocy i współpracy z polskimi organizacjami w zakresie zachowania polskich nekropolii na Ukrainie Zachodniej.

 

Maryna Wojnowa,
prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu
Na zdjęciu: uczestnicy akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» porządkują cmentarz na Tarnopolszczyźnie