Wiadomości
  • Register

seminar samowriaduwannia 1Polscy eksperci opowiedzieli, jak uczynić miasta bardziej komfortowymi i w jaki sposób kontrolować działania władz.

 

4 listopada w centrum «Reporter» odbyło się seminarium na temat «Rewitalizacja samorządów jako droga do zrównoważonego rozwoju – doświadczenia Ukrainy, Polski i Białorusi».


Podczas seminarium prezes Fundacji Europejska Akademia Samorządowa Andrzej Strawa powiedział, że Ukraina ma okazję do wykorzystania doświadczeń Polski w zakresie rewitalizacji samorządów oraz do uniknięcia polskich błędów. Zwrócił również uwagę na to, że Ukraina straciła dużo czasu, ponieważ nie wprowadzała reform w czasie, kiedy robili to sąsiedzi.


W czasie spotkania omówiono osobliwości samorządów w Polsce, podkreślono zwłaszcza to, że każdy obywatel może kontrolować, na co są wydawane pieniądze z budżetów lokalnych. Dyskutowano też o rozwoju potencjału turystycznego Ukrainy, o rewitalizacji samorządów w aspekcie społecznym i ekonomicznym, o reformie procesu budżetowego na poziomie lokalnym i o innowacjach ustawodawstwa Ukrainy w aspekcie reformy samorządowej.


Organizatorem seminarium było Wołyńskie Regionalne Biuro Asocjacji Miast Ukrainy we współpracy ze Stowarzyszeniem «Instytut Republika», Europejską Akademią Rozwoju Nauki i Biznesu i Fundacją Europejską Akademią Samorządową. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Konsulat Generalny RP w Łucku.


Maja GOŁUB

Foto autora