Wiadomości
  • Register

wymiana Rowne 1«(Prze)pisać historię / (Пере)писати історію» to projekt wymiany młodzieży, realizowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Powstał on dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w wieku 14–16 lat uczących się w Bytomiu w Polsce i w Równem na Ukrainie.

 

Podstawowym celem projektu było wspólne odkrywanie zapomnianych kart z historii obu narodów. Kontekstem dla tematu projektu był negatywny wydźwięk historii obu narodów, który obecnie przeważa w środkach przekazu.


32 młodych uczestników z Polski i Ukrainy wraz ze swoimi opiekunami podjęło się zadania (prze)pisania wspólnej historii, tak by znalazło się w niej miejsce dla marginalizowanych na lekcjach historii i w mediach, obszarów dotyczących nauki, gospodarki i kultury. W ramach przygotowań przeanalizowano wiele różnych «zapomnianych historii», z których podczas projektu wybrano osiem najbardziej pouczających i pozytywnie wpływających na stosunki pomiędzy obu krajami. Następnie w międzynarodowych grupach opisywano, opracowywano i promowano historie w swoich środowiskach lokalnych. Narzędziem do tego była interaktywna prezentacja (prezi.com).


Ponadto czas spędzony w trakcie realizacji projektu pozwolił na wspólne odkrywanie europejskiej tożsamości i wzajemne poznawanie kultury podczas wspaniale przygotowanych, przez samą młodzież, wieczorów międzykulturowych. Poprzez komunikację i promocję projektu młodzież udowodniła, iż historia może i powinna prowadzić do budowania mostów, a nie murów.


Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Bytomiu, pod opieką swoich nauczycieli: Grażyny Pala i Renaty Zeliasz-Nguyen. Organizatorem projektu była Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku z Bytomia i parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Równem.

 

MW

 

P.S.: Zapraszamy również do polubienia strony projektu na Facebook’u, gdzie znajdują się ciekawe wywiady z uczestnikami, zdjęcia, plakaty oraz filmy z wieczorów międzykulturowych: facebook.com