Wiadomości
  • Register

forum mediow 2W dniach 17–20 października 2016 r. w Opolu odbywało się Forum Mediów Polonijnych.

 

Polonijni dziennikarze z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Belgii, Holandii, Czech i Niemiec wymieniali się doświadczeniami, prezentowali swoje dokonania, brali udział w debatach na uczelniach, gościli w redakcjach lokalnych mediów, w instytucjach kultury oraz firmach. Mieli także możliwość zwiedzenia miasta oraz skorzystania z bogatej oferty kulturalnej.


Uroczystość otwarcia I Forum Mediów Polonijnych odbyła się w Urzędzie Miasta Opole. Uczestniczył w niej wicepremier Jarosław Gowin, goszczący w tych dniach w mieście oraz prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. Gospodarzami wydarzenia były instytucje: Urząd Miasta Opole, Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski.


Mieszkańcy miasta zainteresowani poezją, mieli okazję do spotkań autorskich z Leokadią Komaiszko z Belgii oraz Romualdem Mieczkowskim z Litwy, którzy w ramach Forum zaprezentowali swoje wiersze oraz opowiedzieli o sytuacji Polonii i Polaków w ich krajach zamieszkania.

 

Switłana NOWAK,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Sw. Antoniego w Korcu
Foto udostępnione przez autorkę