Wiadomości
  • Register

viza centr korin3 października Punkt Przyjmowania Wniosków Wizowych w Łucku zmienił adres, a 31 października odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Wizowego w nowym budynku przy ulicy Krywyj Wał 31.

 

Przybyłych na uroczystość otwarcia Centrum Wizowego w nowym lokalu, gdzie teraz można ubiegać się o wizę nie tylko do Polski, ale również na Litwę, do Grecji, Bułgarii i Chorwacji, powitali: p.o. Konsula Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki oraz dyrektor regionalny firmy «VFS Global» na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Uzbekistanie Amit Kumar Sharma.


Nowo otwarte Centrum Wizowe zapewni obywatelom Ukrainy bardziej efektywną obsługę. Osoby, które chcą uzyskać wizę Schengen lub wizę krajową, mogą tam dokonać wszelkich niezbędnych formalności, złożyć dokumenty, odciski palców oraz otrzymać wyczerpującą informację na temat wiz.


Amit Kumar Sharma poinformował również, że «VFS Global» liczy około 2 tys. centrów wizowych w 20 państwach, w tym w 14 miastach na Ukrainie. W Łucku Punkt Przyjmowania Wniosków Wizowych otwarto w 2012 r.


Centrum Wizowe w Łucku czynne jest od poniedziałku do piątku, oprócz dni wolnych i świąt, od 8.30 do 15.30.

 

MW
Foto: Iryna KANAHEJEWA

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9