Wiadomości
  • Register

cwyntar Tarnopol 2W ubiegłą sobotę członkowie Centrum Rozwoju Kultury i Języka Polskiego w Tarnopolu sprzątali stary polski cmentarz we wsi Załoźce w obwodzie tarnopolskim.

 

Na załozieckim cmentarzu jest wiele leżących krzyży oraz przewróconych pomników, lecz znajdują się też i dobrze zachowane. Udało się nam usunąć z wielu pomników sterty ziemi, roślinności, ale wciąż pozostało wiele pracy, którą chcielibyśmy kontynuować w przyszłości.


Załoźce to wieś o bogatej historii. Są tam dwa kościoły: jeden czynny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z XIX w., a drugi pw. św. Antoniego z XVI wieku, zrujnowany po wojnie. Kiedyś też znajdował się tam zamek rodziny Wiśniowieckich, był główną siedzibą rodu. Po Wiśniowieckich, dobra załozieckie stały się własnością Sobieskich, a następnie Potockich. Zamek jest obecnie w całkowitej ruinie. W pobliżu ruin zamku koło starego kościoła członkowie centrum posadzili choinki.


Był to nasz pierwszy wyjazd, ale na pewno nie ostatni. Wszyscy uczestnicy deklarują chęć ponownego wyjazdu. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie więcej osób dołączy do naszego Centrum i wspólnie z miejscowymi będziemy brać udział w takich akcjach.


Natalia RESZETAR,
Centrum Rozwoju Kultury i Języka Polskiego w Tarnopolu