Wiadomości
  • Register

Tajkury 1W ubiegły weekend parafianie kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Równem przeprowadzili kolejne działania w ramach akcji «Zapal znicz pamięci».

 

Tym razem wolontariusze przybyli do Tajkurów – wsi o bogatej historii. Na polskim cmentarzu położonym w pobliżu ruin zamku spoczywa wiele znanych osób. Corocznie na ten cmentarz przyjeżdżają Polacy i Ukraińcy, sprzątają, modlą się. W zeszłą sobotę wolontariusze też uporządkowali cmentarz, postawili na mogiłach znicze, odmówili modlitwy za dusze zmarłych.  


Drugim miejscem, które odwiedzili wolontariusze, był kościół Świętego Wawrzyńca. Ta świątynia, która do 1939 r. należała do miejscowej parafii, obecnie jest w okropnym stanie. Razem z miejscowymi i naszymi przyjaciółmi z Kazimierza Dolnego, Lublina i innych zakątków Polski powoli porządkujemy ten kościół.


Pierwsze, do czego zabrała się młodzież, było sprzątanie terenu. Robiono to ręcznie i za pomocą zwykłej kosy, chociaż o wiele szybciej i skuteczniej można byłoby to zrobić używając kosiarki. Dlatego parafia kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku prosi każdego, kto może pomóc, o zakup kosiarki. Dzięki temu sprzątanie cmentarzy, którymi się opiekujemy będzie mogło być skuteczniejsze i szybsze.


Głównym wydarzeniem dnia było ustawienie w świątyni krzyża, na tym miejscu, gdzie kiedyś stał ołtarz. Obok krzyża w językach polskim i ukraińskim napisano: «Bóg nie umarł». Dla młodzieży, która pracowała z nami w Tajkurach, ten dzień był swoistą lekcją z historii.


Jarosław KOWALCZUK,
Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego
Foto autora

 

tajkury_1
tajkury_2
tajkury_3
tajkury_4
tajkury_5
tajkury_6
tajkury_7
tajkury_8
tajkury_9
tajkury_10
tajkury_11