Wiadomości
  • Register

szkolenia Zamlynie 2

W dniach 15–18 października, przy udziale Konsulatu Generalnego RP w Łucku, w Centrum Integracji Zamłynie odbyły się szkolenia «Przygotowanie kadry na rzecz tworzenia projektów i zarządzania projektami opartymi o finansowanie zewnętrzne».

 

Do Zamłynia na Wołyniu przyjechali przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych z Łuckiego okręgu konsularnego. Szkolenia prowadził Marcin Grabski z Wydziału Rozwoju Miasta Zamość. Z uczestnikami spotkali się też konsulowie z KG RP w Łucku Teresa Chruszcz і Marek Zapór.


Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do wyszukiwania i wykorzystywania funduszy europejskich. Część praktyczna warsztatów polegała na zapoznaniu się z mechanizmami funkcjonowania różnych programów i metodami poszukiwania pieniędzy dla realizacji projektów. Najwięcej uwagi poświęcono zapoznaniu uczestników z Programem Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020.


Uczestnicy szkolenia uczyli się realizować swoje przyszłe projekty. Wielu z nich wybrało do opracowania temat, poświęcony któremuś z priorytetowych kierunków programu, na przykład popularyzacji lokalnej kultury, ochronie dziedzictwa historycznego, wzmocnieniu więzi kulturowych i historycznych, podniesieniu atrakcyjności regionu i potencjałowi lokalnych społeczności.


Na zakończenie szkoleń odbyły się nieformalne rozmowy. Atmosfera spokoju oraz miejscowość, w której położone jest Centrum Integracji nikogo nie pozostawiły obojętnym. Po zakończeniu pierwszego etapu, uczestnicy szkoleń opuścili Zamłynie z nowymi pomysłami i planami na przyszłość.


Szkolenia zostały sfinansowane z programu polskiego MSZ «Polska Pomoc».


Jarosław KOWALCZUK,
Centrum Kulturalno-Edukacyjne
imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego
Foto autora