Wiadomości
  • Register

Warszawa historia 2O Warszawie bohaterskiej i tragicznej, wolnej i zniewolonej rozmawiano w Łucku podczas spotkania z historykami z polskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

13 października na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki odbyła się prelekcja pt. «Warszawa: historia i pamięć. 1914–1989».


Wykład wygłosił Michał Zarychta, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Starał się on pokazać, jak przechodziły przez Warszawę fale wolności i zniewolenia. Dzieje miasta przedstawił przez pryzmat architektury i sztuki. Przekazywane informacje podzielił na kilka części. Mówił m.in. o roli Warszawy w okresie II Rzeczypospolitej i zaborze rosyjskim oraz o dziejach Warszawy podczas I i II wojny światowej, w okresie międzywojennym, a także w czasie komunizmu.


Wykład został zorganizowany przez Katedrę Filologii Słowiańskiej na WUN im. Łesi Ukrainki, Konsulat Generalny RP w Łucku oraz IPN.


Dariusz Gałaszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, poinformował, że było to pierwsze spotkanie z cyklu, związanego z historią Polski XX wieku: «Planujemy kilka takich spotkań w Łucku. Będą to spotkania dotyczące różnych aspektów historii związanych z losami Polaków i Polski».

 

Natalia DENYSIUK
Foto: www.facebook.com/Klub Polski w Łucku

 

CZYTAJ TAKŻE:

PODZIELONY ŚWIAT

DWIE RZECZYWISTOŚCI

ODBYŁA SIĘ PREZENTACJA KSIĄŻKI «POLSKA – ZARYS DZIEJÓW»

W ŁUCKU OTWARTO «KLUB POLSKI». FOTO

O POLAKACH NA WOŁYNIU