Wiadomości
  • Register

IMG 9842

Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie za pomocą gazet, ogłoszeń i fotografii opowiedział o międzywojennym Łucku.

 

6 października w ramach projektu «Łuck wielokulturowy» Tomasz Kuba Kozłowski, pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie przeprowadził w Łucku wykład na temat «Polacy nad Styrem». Jego prezentacja o stolicy Wołynia w latach 1919–1939 opierała się na bogatej kolekcji zdjęć, gazet, ogłoszeń. Okazuje się, że są one kopalnią wiedzy o życiu zwykłych ludzi w okresie międzywojennym. Pomogły one zilustrować te zmiany, które nastąpiły w mieście w okresie II Rzeczypospolitej. Historyk opowiedział o pierwszych działaniach polskich władz, działaniu polskich związków, budowie ważnych obiektów, o wizytach w Łucku przedstawicieli władz państwowych. Szczególną uwagę historyk poświęcił Polakom, ale podawał też świadectwa bogatej wielokulturowej tradycji miasta.


Wykład został poprzedzony informacją o Domu Spotkań z Historią, przedstawioną przez dyrektora tej instytucji Piotra Jakubowskiego. Powiedział on, że DSH zajmuje się dokumentowaniem i popularyzowaniem historii XX wieku: «Interesuje nas historia społeczna postrzegana z jednostkowej perspektywy. DSH sięga po relacje świadków, zbiera fotografie, przygotowuje wystawy historyczne, prowadzi działalność wydawniczą oraz edukacyjną».


W następnym dniu Tomasz Kuba Kozłowski zawitał do Równego z prezentacją «Garnizon, Targi Wołyńskie i gniazdo poetów. Równe na Wołyniu1919–1939».


Wykłady Tomasza Kuby Kozłowskiego zostały zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku w ramach trzeciego etapu realizacji projektu «Łuck wielokulturowy». Pierwszy i drugi zostały poświęcone Karaimom i Żydom.

 

Natalia DENYSIUK

 

CZYTAJ TAKŻE:

KARAIMSKIE DROGI

SIŁOWNIA W SYNAGODZE