Wiadomości
  • Register

biesiada 1

W dniach 17–20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim odbędą się obchody 190-lecia polonistyki lwowskiej.

 

Szanowni Państwo,
Poloniści ukraińscy,
Nauczyciele języka polskiego na Ukrainie,
Sympatycy ukraińskiej polonistyki!

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej, które obejmuje konferencję naukową «Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim» organizowaną przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, I Biesiadę Polonistyczną i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie. Spotkanie odbędzie się w dniach 17–20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim.


Głównym celem naszego spotkania jest integracja środowiska polonistycznego, zaprezentowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć naukowych. Często – niestety – nie wiemy zbyt wiele o sobie, o swoich działaniach naukowych i dydaktycznych, nie wykorzystujemy dorobku innych w swojej pracy. Bardzo chcemy, by nasze spotkanie miało charakter otwarty i cykliczny – żebyśmy raz w roku mogli się spotkać, podzielić swoimi osiągnięciami, ale też wspólnie wypracować rozwiązanie problemów, których tak niemało.


Zapraszamy nie tylko zasłużonych pracowników naukowych, ale też – a może przede wszystkim – młodych naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją życiową przygodę z polonistyką. Zapraszamy też nauczycieli, którzy być może jeszcze nie zaczęli poddawać naukowej refleksji swoich działań dydaktycznych w szkołach (średnich, sobotnich, wyższych, prywatnych szkołach językowych i in.), ale chcieliby się podzielić swoją praktyką. Na I Biesiadzie Polonistycznej będzie czas i miejsce, by być wysłuchanym przez teoretyków z uniwersyteckich katedr – bo bardzo potrzebujemy integracji: tej pokoleniowej, polsko-ukraińskiej i z innymi ośrodkami polonistycznymi za granicą (stąd gorąco zapraszamy do udziału przyjaciół ukraińskiej polonistyki z Polski i innych krajów sąsiednich), ale też najbliższej: wykładowców z nauczycielami.

 

W czasie obrad konferencyjnych proponujemy skupić się nad następującymi zagadnieniami:
•     osiągnięcia lokalnych polonistyk i wyzwania stojące przed nimi;
•     współdziałanie polonistyki uniwersyteckiej z praktyką szkolną;
•     współczesne horyzonty badań językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych w zakresie polonistyki.

 

Harmonogram spotkania:

biesiada tablica

Wszystkim nauczycielom z obwodu lwowskiego gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 16-20 listopada.


Stypendystom programu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja» gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i częściowe wyżywienie.


Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania możliwe będzie częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji. Planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.


Warsztaty metodyczne są realizowane w ramach projektu «Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi i Ukrainy» finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 15 października 2016 r.

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu:

Uczestnicy konferencji: polonistyka.lviv.2016@gmail.com
Nauczyciele: kowalewskijerzy@wp.pl


Stypendyści programu «Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja»: kowalewskijerzy@wp.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Ałła Krawczuk
Ostap Slywyński
Jerzy Kowalewski
Olesia Zadworniak – sekretarz konferencji


Źródło: http://wid.org.pl/