Wiadomości
  • Register

Lutnia Lubelska

W sobotę 24 września w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku wystąpił Chór Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego «Lutnia Lubelska».

 

Kierownikiem chóru jest Elżbieta Krzemińska, Zasłużony Działacz Kultury, pracownik Instytutu Muzyki na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, laureatka licznych wyróżnień i nagród na międzynarodowych festiwalach i konkursach chórowych. W majestatycznej łuckiej świątyni wspaniale zabrzmiały dzieła Igora Strawińskiego: «Pater noster» і «Ave, Maria» z tradycji katolickiej і «Credo» z tradycji prawosławnej. Organista Robert Grudzień, solista Filharmonii Lubelskiej, zagrał na organach swoje własne dzieła. Prawdziwą ozdobą programu stała się «Msza D-dur» Antonina Dvořáka. Wywarła ona niesamowite wrażenie na słuchaczach, którzy, mimo deszczowej pogody, licznie zgromadzili się w świątyni.


Występ «Lutni Lubelskiej» zainaugurował ХІІІ Festiwal Muzyczny «Strawiński i Ukraina», który potrwa do 8 października.


W tym roku program Festiwalu zawiera 12 imprez. Uczestniczą w nim muzyczne zespoły z Polski, Niemiec, Białorusi, Szwajcarii i Ukrainy. Uroczystą misję otwarcia festiwalu przekazano na ręce pana konsula Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztofa Sawickiego. Należy podkreślić, że dzięki osobistemu zainteresowaniu i wsparciu ze strony pierwszego Konsula Generalnego RP w Łucku (2003–2007) Wojciecha Gałązki Festiwal «Strawiński i Ukraina» od 2005 r. odbywa się regularnie pod patronatem Konsulatu.


Festiwal trwa. 25 września w Uściługu, w Muzeum Igora Strawińskiego, swój program muzyczny zaprezentował jeszcze jeden polski zespół – trio «Willa Polonia» z Lublina.


Również informujemy, że w ramach Festiwalu 1 października w Wołyńskim Teatrze Muzyczno-Dramatycznym imienia Tarasa Szewczenki zostanie przedstawiona opera-oratorium Igora Strawińskiego «Król Edyp».


Uroczyste zamknięcie ХІІІ Festiwalu «Strawiński i Ukraina» odbędzie się 8 października о 18:00. W tym dniu w Pałacu Kultury w Łucku odbędzie się koncert symfonicznej orkiestry Filharmonii Chernihowskiej pod batutą Mykoły Sukacza.


Anatolij OLICH
Foto autora

lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...
lutnia_lubelska...