Wiadomości
  • Register

IMG 5652.1

W Łucku trwają szkolenia poświęcone metodom zwalczania handlu ludźmi. Biorą w nich udział ukraińscy i polscy policjanci.

 

Polsko-ukraiński projekt «Zwalczanie handlu ludźmi – wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego» jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kierownik Sekcji Ukraińskiego Biura Interpolu w Zarządzie MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim płk. Ihor Riabczykow poinformował, że w ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie dwóch szkoleń – po ukraińskiej i po polskiej stronie.


W dniach 27–30 września w Łucku odbywają się szkolenia, prowadzone przez polskich ekspertów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie: mł. insp. Dariusza Aftykę, naczelnika Wydziału Kryminalnego oraz nadkom. Pawła Duszaka i asp. szt. Marka Rejniaka. Ukraińską stronę reprezentują śledczy, którzy zajmują się przestępstwem handlu ludźmi, m.in. Wiktor Krawczuk, kierownik Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Głównego Zarządu Policji w Obwodzie Wołyńskim, śledczy Lidia Bezuszko, Andrij Szczerbatiuk.


W trakcie szkoleń pada wiele pytań z obu stron, trwa żywa dyskusja nad problematyką handlu ludźmi, poznawanie skutecznych praktyk – polskich i ukraińskich – w zwalczaniu tego zjawiska, metod działania sprawców, struktury grup przestępczych oraz struktury policji polskiej i policji ukraińskiej w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Omawiane są znamiona przestępstw z nietypowych spraw prowadzonych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu wołyńskiego, polskie przepisy, współpraca policji polskiej z instytucjami pozarządowymi, różne formy przestępstw powiązane z handlem ludźmi.


W ostatnim dniu szkoleń zostaną także przedyskutowane możliwości oraz formy współpracy między policjantami z obwodu wołyńskiego oraz województwa lubelskiego.

 

Natalia DENYSIUK
Foto: Iryna KANAHEJEWA