Wiadomości
  • Register

Konf slawistyka 1

W dniach 23-24 września na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki odbyła się Międzynarodowa Akademicko-Studencka Konferencja Naukowa «Aktualne problemy współczesnej slawistyki».

 

Ze słowem powitalnym do uczestników konferencji zwrócili się dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Jurij Hromyk, konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza Agnieszka Czajkowska, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej Switłana Zinczuk oraz członek komitetu organizacyjnego konferencji, docent Katedry Filologii Słowiańskiej Julia Wasejko. Podkreślano aktualność poruszanej tematyki, dziękowano wszystkim osobom, dzięki którym ta konferencja się odbyła, a także podzielono się planami dalszej współpracy między WUN im. Łesi Ukrainki a Akademią im. Jana Długosza.


Podczas sesji plenarnej wystąpili profesorowie polskiej uczelni: Agnieszka Czajkowska, Adam Regiewicz, Artur Żywiołek oraz docent Katedry Literatury Światowej i Teorii Literatury WUN im. Łesi Ukrainki Lilia Ławrynowicz.  W sesjach naukowych wzięli udział wykładowcy Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Oksana Wysznewska, Julia Wasejko, Olga Jaruczyk, Rusłana Zinczuk, doktorantki Iryna Poletucha, Olesia Kalyniuszko, polscy doktoranci Michał Wilk, Jan Kaczmarzyk, Anna Bąk, Ewa Stolarczuk, studentki filologii polskiej Anastazja Oleksiuk, Anastazja Kłuszyna, Olga Stepaniuk, Switłana Puhacz, Natalia Kormylecka, Kateryna Szmakowa i in.


W trakcie konferencji wygłoszone zostały referaty, poruszające aktualne problemy i zagadnienia polsko-ukraińskiego językoznawstwa i literaturoznawstwa, a zwłaszcza językowych cech i literackiej twórczości Olgi Tokarczuk, Sofii Andruchowycz, Jacka Bocheńskiego, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima czy Elizy Orzeszkowej. Pod koniec każdego wystąpienia toczyły się ożywione dyskusje.


Warto zauważyć, że dla studentów kierunku «Język i literatura (polska)» konferencja stała się pierwszym doświadczeniem nie tylko wygłoszenia referatu naukowego, ale również udziału w komitecie organizacyjnym. Prawie każdy z przyszłych polonistów wniósł swój wkład w organizację konferencji, prowadzonej na wysokim poziomie naukowym i organizacyjnym. Jednocześnie celem konferencji było zachęcenie studentów do prowadzenia ciekawych badań naukowych.


W ramach konferencji została zorganizowana wycieczka do Muzeum Ikony Wołyńskiej, wieczorek integracyjny między mieszkańcami Łucka a delegacją z Polski, który odbył się w Muzeum Łesi Ukrainki WUN, oraz zwiedzanie zamku w Dubnie i fortu w Tarakanowie.


Konferencję zorganizowały Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki, Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie imienia Gabrieli Zapolskiej, Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie. Inicjatywa otrzymała wsparcie Konsulatu Generalnego RP w Łucku.


Anastazja OLEKSIUK 

Foto: Tetiana KOLESNYK

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1