Wiadomości
  • Register

projekt Ja LIDER Beresteczko

W Stowarzyszeniu Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej oddział w Beresteczku odbyły się obchody 20-lecia działającej przy tej organizacji szkoły sobotnio-niedzielnej.

 

15–24 sierpnia w ramach letniej szkoły dzieci z Beresteczka oraz sąsiednich miejscowości z obwodów rówieńskiego i lwowskiego wzięły udział w lekcjach języka polskiego. Zajęcia prowadzili wolontariusze z Polski oraz absolwenci szkoły, którzy już są studentami polskich uczelni.


Z okazji obchodów jubileuszu dzieci z Beresteczka i Czerwonogrodu zrealizowały wspólny projekt «Beresteczko vs Krystynopol» w ramach programu «Ja lider» stworzonego przez Fundację «Wolność i Demokracja». Projekt przygotowali Anna-Maria Czernysz, Olga Kobylińska, Walentyna Duszko, Wołodymyr Korotko oraz Bożena Hreczuch.


18 września Beresteczko gościło grupę z Czerwonogrodu. Uczestnicy spotkania, podzieleni na dwie ekipy, zmagali się w czterech konkursach, ocenianych przez niezależne jury.


Pierwszy etap – prezentacja ekipy, w którym brano pod uwagę kreatywność i oczywiście znajomość polskiego. Drugi etap – dyktando. Trzeci – «Oryginalny występ», w którym uczestnicy demonstrowali swoje talenty oraz rozumienie polskiej kultury. Ostatnim był konkurs «Wiedza o Polsce» mający na celu sprawdzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu historii Polski i literatury polskiej.


Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogrodzie im. Jana Pawła II Natalia Żuk podkreśliła: «Takie spotkania trzeba organizować po to, by zrozumieć nasze mocne i słabe strony».


Spotkaniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, a uczestnicy nabyli nowe doświadczenia.


Wydarzenie odbywało się przy wsparciu Fundacji «Wolność i Demokracja».

 

Olga KOBYLIŃSKA, Natalia PYŁYPCZUK, Zofia LEWCZUK