Wiadomości
  • Register

Narodowe czytanie 2016 Zdolbunow Radica 12

Szkoły i organizacje polskie działające na terenie Łuckiego okręgu konsularnego włączyły się 3 września do Narodowego Czytania powieści «Quo vadis» Henryka Sienkiewicza.

 

Wydarzenie to zostało zainicjowane przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, którego list do uczestników akcji odczytywano w każdej z tych placówek. To lektura wybrana w plebiscycie czytelników. Książkę czytano w wielu miejscach w Polsce i za granicą. Głównym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.


W polskiej literaturze istnieje wiele wspaniałych książek z których warto czerpać. Prezydent RP Andrzej Duda zwrócił uwagę, «że «Quo Vadis» zyskało uznanie Polaków dzięki temu, że Henryk Sienkiewicz ukazał ludzką naturę, na którą składało się: pożądanie, miłość, nienawiść i okrucieństwo, ale przede wszystkim zwycięstwo dobra, które miało siłę ducha i siłę wiary».

 

W Szkole Polskiej w Kowlu nauczyciel języka polskiego wprowadził swoich uczniów w temat dnia opowiadając o ciekawym życiu Henryka Sienkiewicza. Przypomniał także wszystkim najważniejsze wątki i bohaterów powieści. Punktualnie o 11.00 Prezes TKP w Kowlu Wacław Herka rozpoczął czytać pierwszy fragment powieści. Przeczytane zostały najważniejsze fragmenty słynnego dzieła polskiego noblisty, między innymi scena śmierci Petroniusza, uratowanie Ligii przez Ursusa i spotkanie św. Piotra z Jezusem.


Ważne także było to, że w Czytaniu wzięli udział absolwenci Szkoły Polskiej w Kowlu – teraz studenci różnych kierunków studiujący w Polsce. Dzień ten dla szkoły był także rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016–2017. W szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek po trzymiesięcznej przerwie. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w pilotażowym teście przeprowadzonym w maju przez dra Jerzego Kowalewskiego zostały wręczone świadectwa z oceną poziomu języka.

 

W szkole sobotnio-niedzielnej języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej Narodowe Czytanie rozpoczęła prezes TKPZZ Zofia Michalewicz. Następnie dzieci i młodzież czytały fragmenty powieści. Do akcji włączyli się również rodzice i dziadkowie uczniów, ksiądz Ziemowit Koperski z parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Zdołbunowie oraz przedstawicielki Biblioteki Rejonowej: Ludmiła Skirkanicz i Halina Czynszowa. Nie było to pierwsze czytanie «Quo vadis» w Zdołbunowie. Wiosną tego roku odbył się w Towarzystwie konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza połączony z czytaniem fragmentów nowel i powieści pisarza.

 

Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Tadeusza Czackiego w Zdołbunowie zorganizowało Narodowe Czytanie we współpracy ze Zdołbunowską Szkoła nr 5. Przedsięwzięcie odbyło się w klasie języka polskiego. Uczestnikami spotkania byli członkowie Centrum, którzy uczęszczają na zajęcia języka polskiego, harcerze drużyn zdołbunowskich hufca «Wołyń», uczniowie szkoły, którzy uczęszczają do działającego przy szkole Kółka Języka Polskiego oraz rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek z logiem akcji. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego powitania gości w kawiarence literackiej «U Czackiego». Następnie nauczycielka Wiktoria Radica powiedziała kilka słów o akcji «Narodowe Czytanie». Uczestnicy obejrzeli prezentację o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza i na podstawie otrzymanej wiedzy rozwiązywali krzyżówkę poświęconą biografii noblisty. Spotkaniu towarzyszyła wystawa jego książek. Po przeczytaniu fragmentów «Quo Vadis» odbyła się dyskusja o tym dziele Sienkiewicza.

 

Sienkiewicza czytali także członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Obwodu Tarnopolskiego oraz uczniowie Szkoły Języka Polskiego. Punktualnie o 12:00 z telewizyjnego ekranu popłynęły słowa pieśni «Quo vadis Domine» w wykonaniu Michała Bajora. W tym uroczystym dniu Marianna Seroka, nauczycielka języka polskiego skierowana do Tarnopola przez ORPEG, powitała przybyłych. Jako pierwsza fragment tekstu przeczytała Para Prezydencka, oczywiście dzięki telewizji. Sienkiewicza czytali dorośli, młodzież i dzieci, a także goście Towarzystwa z Polski. Krótkie, finałowe wystąpienie Prezesa PTKOOT Piotra Fryza poprzedziło wręczenie każdemu uczestnikowi krótkiej informacji o Henryku Sienkiewiczu i powieści.

 

W Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu jedenastu uczestników, w tym dwoje młodszych dzieci czytało XVII rozdział «Rzym się pali» oraz miało okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu życia i twórczości wielkiego noblisty. Quiz na ten temat przeprowadziła prezes Maryna Wojnowa. W konkursie zwyciężyły Ludmyla Wąs, Halyna Honcharenko oraz Halyna Pilat.

 

Centrum Kulturalno-Edukacyjne imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego w Równem oraz Rówieńska Biblioteka Obwodowa zgromadziły na Czytaniu 50 osób. Sienkiewicza czytali członkowie Centrum oraz Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, osoby uczące się języka polskiego na zajęciach, które odbywają się w bibliotece, studenci z Równego i Ostroga, młodzież szkolna, i dziennikarze. Czytanie poprowadziły pracownik biblioteki Natalia Wojtowycz wspólnie z uczennicą Janą Dubynką. Uczestnicy czytali fragmenty utworu, a następnie je omawiali.

 

W Gimnazjum nr 4 w Łucku, Narodowe Czytanie «Quo vadis» zorganizowało Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Wołyniu im. Gabrieli Zapolskiej, której prezesem jest Switłana Zinczuk. Wśród obecnych na Narodowym Czytaniu byli artyści i nauczyciele poloniści. Sceny z powieści przeczytały Switłana Zinczuk, Alina Pieniszczuk, Irena Skuba, Anna Stańko-Prysiażniuk, Julia i Maria Łukacz oraz Switłana Duda.

 

Informacji o Narodowym Czytaniu w poszczególnych organizacjach udzielili:
Wiesław Pisarski, Zofia Michalewicz, Wiktoria Radica, Marianna Seroka, Maryna Wojnowa, Jarosław Kowalczuk, Switłana Zinczuk

narodowe_czytan...
narodowe_czytan...
narodowe_czytan...
narodowe_czytan...
narodowe_czytan...
narodowe_czytan...
narodowe_czytan...