Wiadomości
  • Register

mogila pradziada 1

Wolontariusze z Polski ratują katolickie cmentarze w Zbarażu i Berezowicy Małej. Jak sami podkreślają – ważne jest, że ich praca przynosi korzyść.

 

Zbaraska katolicka nekropolia – jedna z największych na terenie Ukrainy Zachodniej i największa wśród tych, którą porządkowali wolontariusze w ramach akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia»: na powierzchni ponad 2 ha znajduje się 2 tys. nagrobków z XIX i XX wieku. Grupa wolontariuszy też jest szczególna. Składa się z nauczycieli, uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 25 imienia Władysława Kopalińskiego we Wrocławiu. Liderem grupy jest Danuta Kraśnicka. Opiekunowie opowiadają, że dwa lata wcześniej ich grupa liczyła 14–16 osób, a w tym roku już 20, chociaż ochotników było więcej. «Musieliśmy odmawiać – mówi Dariusz Hurkała, jeden z opiekunów grupy – więcej nie zmieściłoby się w autobusie. Część ochotników ma kresowe korzenie. Ta młodzież, która wyjeżdżała po raz pierwszy, czasem jechała z ciekawości, chcąc poznać miejsca, gdzie mieszkali ich przodkowie, a często dlatego, że ktoś im ciekawie opowiedział o akcji. Praca na cmentarzu pozwoliła im spojrzeć inaczej na sprawę. Oni często podkreślają, że ta praca dała im wiele satysfakcji, bo mają poczucie, że zrobili coś użytecznego. Ponadto, była to ważna lekcja patriotyzmu, która przyniosła korzyści i dla kraju, i dla społeczności lokalnej». Zdaniem Dariusza Hurkały, oprócz widocznych, materialnych skutków, takie wizyty nie tylko kształtują charakter młodzieży i świadomość historyczną, ale również przyczyniają się do nawiązywania nowych znajomości z rówieśnikami z Ukrainy. «Miejscowa ludność i władze są bardzo przychylne dla wolontariuszy – w tym roku około 50 mieszkańców Zbarażu przez cały dzień pomagało porządkować cmentarz» – dodał Dariusz Hurkała.


Grupa wolontariuszy od dwóch lat przyjaźni się z Polonijnym Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu, którego członkowie także dołączają się do akcji porządkowania zbaraskiej nekropolii. Stowarzyszenie organizuje dla wrocławskiej młodzieży wycieczki po Tarnopolu w celu zapoznania jej z historią i teraźniejszością miasta.


Akcja «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia» – to nie tylko sprzątanie cmentarza. To wychowanie młodzieży na prawdziwych wartościach, to najlepsza z możliwych lekcji historii i kultury, przyjaźni i porozumienia.

 

Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

mogila_pradziad...
mogila_pradziad...
mogila_pradziad...
mogila_pradziad...
mogila_pradziad...
mogila_pradziad...