Wiadomości
  • Register

SDM harcerze

W tym roku około 5 tys. pielgrzymów z Ukrainy biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży mogło odczuć moc Ducha Świętego podczas spotkań z Ojcem Świętym. Dla druhów i druhen z Hufca «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie jak i dla innej «Szarej braci» noszącej mundury harcerskie takie spotkanie to służba Bogu i bliźnim.

 

Aby uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży jedna z naszych grup harcerstwa starszego wyjechała do Krakowa 19 lipca, bo właśnie w tym dniu rozpoczynały się kursy KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) dla harcerzy, harcerek i skautów z Polski, Litwy, Ukrainy i innych państw. Kursant musiał mieć ukończone osiemnaście lat i w ciągu sześciu dni nauczyć się wielu rzeczy z zakresu ratownictwa medycznego, zdać testy oraz egzaminy praktyczne i uzyskać zaświadczenie ratownika. Należało nabyć umiejętność współpracy w zespole czteroosobowym i – co najważniejsze – umieć w nagłych sytuacjach pomóc potrzebującemu, a nawet ratować życie. Szkolenia prowadziła kadra instruktorska z całej Polski: ratownicy medyczni, lekarze i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratowniczego, Czerwonego Krzyża. Młodsi harcerze, w wieku od 15 do 18 lat, przeszli oddzielny kurs, który obejmował szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, łączności, pomocy dzieciom, pomocy podczas wypadków samochodowych itp. Po egzaminach w obu grupach wiekowych zostały utworzone patrole czteroosobowe. Następnie odbyły się ponowne szkolenia – już w patrolach, a po otrzymaniu niezbędnego wyposażenia wolontariusze zaczęli pełnić swoje obowiązki.


Biała Służba nierozerwalnie związana była z pielgrzymkami Papieża Jana Pawła II do Polski. W 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, harcerze i harcerki nie udzielali się w takich służbach, ale byli obecni jako pielgrzymi. Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego i rozwiązaniu Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego w Związku Harcerstwa Polskiego, w marcu w 1983 r. rozpoczął działalność zespół na czele z hm. Krzysztofem Krzyżanowskim i hm. Wojciechem Wróblewskim, którzy zamierzali odbudować sieć kontaktów pomiędzy środowiskami dawnych Kręgów Instruktorów Harcerskich. Projekt ten zbiegł się w czasie z czerwcową pielgrzymką JPII do Polski. W porozumieniu harcerzy z Kościołem postanowiono zorganizować harcerską służbę, która została nazwana Białą Służbą.


Zlot harcerzy towarzyszący ŚDM, w którym wzięli udział także harcerze Harcerskiego Hufca «Wołyń», swoimi korzeniami sięga roku 1991. Wówczas odbyła się pielgrzymka Jana Pawła II, VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie oraz obchody 80-lecia ruchu harcerskiego. W sierpniu w Olsztynie koło Częstochowy został zorganizowany III Jubileuszowy Zlot 80-lecia Harcerstwa. W jego szczytowym momencie wzięło udział około 6100 skautów, harcerzy oraz około 1000 uczestników Białej Służby. Były to polskie drużyny ze Lwowa, z Grodna i Wilna, oraz skauci z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi. Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju reprezentowali harcerze z 11 państw. Polskę reprezentowali Związek Harcerstwa Polskiego (rok założenia 1918) oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.


Zlot 2016 zgromadził około 1500 osób z Polski, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii i Boliwii. Rozlokowali się oni w podobozach Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, służby porządkowej, Komendy Głównej Zlotu, Rodzin Harcerskich przy ulicy Łojasiewicza za kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 1100 harcerzy i skautów zaangażowało się do pracy w służbie medycznej. Ponad 230 patroli pełniło swoje obowiązki w najbardziej zaludnionych miejscach Krakowa: na Dworcu Głównym, Rynku Głównym, Rynku Małym, placach i ulicach miasta, w kampusie Wydziału Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Błoniach oraz w Brzegach. W takim tłumie zawsze ktoś potrzebował pomocy. Niezapomnianym przeżyciem było wyjście na 36-godzinną służbę w Brzegach, gdzie odbywało się «czuwanie» z Papieżem. Harcerze pełnili swoją służbę w odpowiednich sektorach. Cztery patrole z Ukrainy i patrol harcerzy ze Szkocji trafiły do sektora J7. Był on mniej liczny od innych, dlatego harcerze mogli poświęcić swój czas na rozdawanie wody pielgrzymom.

 

Wielką nagrodą dla harcerzy było słowo «dziękuję» w wielu językach świata. Z harcerzami spotkał się także prezydent RP Andrzej Duda, który skierował do nich słowa podtrzymujące ich na duchu. Za pełnioną służbę podziękował im także Papież Franciszek podczas spotkania z wolontariuszami. Wielkie uznanie o pracy harcerzy wyraził także prezydent Panamy, państwa które w 2019 r. będzie organizować Światowe Dni Młodzieży.


Służba wolontariuszy-harcerzy podczas organizacji ŚDM pokazuje, że przeżycia duchowe, trud i zmęczenie fizyczne to doświadczenia, które przygotowują młodych ludzi do dorosłego życia, a uczestnictwo w takim wydarzeniu otwiera ich serca dla innych i rzeczą jasną staje się, że na zawołanie «Be Prepared» (po angielsku), «Sempre Listro» (po hiszpańsku), «Sii Preparato» (po włosku), «Allzeit bereit» (po niemiecku), «Будь готовий» (po ukraińsku) harcerz zawsze odpowie «Czuwaj».


Aleksander RADICA,
Harcerski Hufiec «Wołyń»
Foto: Anna Martyniuk

Zdjęcie na sliderze: www.facebook.com / Світовий день молоді