Wiadomości
  • Register

Zamlynie 2016 4«Morze wrażeń» – tak mogą dwoma słowami powiedzieć o letnim obozie integracyjnym w Zamłyniu jego uczestnicy.

 

Niedawno zakończył się pierwszy turnus szóstej edycji Letniej Szkoły Języka Polskiego w Centrum Integracji «Zamłynie», w którym uczestniczyły młodsze i starsze dzieci z obwodu wołyńskiego i tarnopolskiego, uczące się języka polskiego i zainteresowane polską kulturą. Tu, w ciągu dziesięciu dni, uczestnicy turnusu łączyli naukę i odpoczynek.


Był to czas wypełniony kontaktem z językiem i kulturą polską, polskimi piosenkami, poezją i tańcami, rysowaniem, obcowaniem z rówieśnikami i życzliwymi pedagogami, a wszystko to w urokliwym otoczeniu pięknego Zamłynia. Narodziły się nowe przyjaźnie, dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat polskich tradycji i obyczajów, a na zakończenie uczestnicy turnusu zademonstrowali swoje talenty. Niezwykle atrakcyjnym punktem programu stała się dwudniowa wycieczka do Lublina, dzięki której można było poznać historię i teraźniejszość miasta.


Letnia Szkoła Języka Polskiego w Zamłyniu została zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Łucku we współpracy z ośrodkiem «Caritas-Spes» diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Jako wolontariusze z dziećmi pracowali poloniści z Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie imienia Gabrieli Zapolskiej. Do pracy w ramach szkoły dołączyły również studentki polonistyki z Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki. Niedługo w Zamłyniu rozpocznie się drugi turnus szóstej edycji Letniej Szkoły Języka Polskiego.

 

Maryna WOJNOWA
Foto: www.facebook.com/Konsulat Generalny RP w Łucku