Wiadomości
  • Register

konf psychologiw 2Ponad 80 naukowców i psychologów-praktyków z Ukrainy i z zagranicy wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej «Psychologia. Wartości. Osobowość», która odbyła się na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki.

 

W dniach 22–24 czerwca 2016 r. psychologowie dyskutowali na temat wartości, m.in. w relacjach międzyludzkich i kształtowaniu osobowości, o priorytetach wartości dzieci i systemie wartości rodziców. W czasie konferencji odbyła się sesja plenarna. Jej uczestnicy pracowali w sekcjach, a także brali udział w warsztatach prowadzonych przez ukraińskich i polskich naukowców.


W trakcie obrad odbyła się prezentacja książki «Ukraina i Polska. Teoretyczne problemy procesu społeczno-kulturowego i praktyki kształtowania dialogicznego zachowania młodzieży». Została ona poświęcona problemowi rozwoju młodych ludzi we współczesnym środowisku społeczno-kulturowym. Szczególną uwagę zwrócono w niej na poglądy społeczne młodzieży w przygranicznych regionach Ukrainy i Polski. Materiały książki oparte są na badaniach społeczno-psychologicznych przeprowadzonych w obwodzie wołyńskim, województwach lubuskim i lubelskim w ramach realizacji projektu «Przeciwdziałanie nietolerancji, ksenofobii i kształtowanie dialogicznego zachowania młodzieży w regionach przygranicznych Ukrainy i Polski» przy wsparciu Wołyńskiej Obwodowej Organizacji OMEP, a także Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Polski tekst monografii jest zaplanowany do wydania w grudniu 2016 r.


Współorganizatorami konferencji były Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Brzeski Uniwersytet Państwowy imienia Aleksandra Puszkina, Wołyńska Obwodowa Organizacja OMEP.

 

Inessa FILIPPOWA