Wiadomości
  • Register

maly ruch zawieszenie

W związku z organizacją w Warszawie w dniach 8–9 lipca szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (20–31 lipca), strona polska zdecydowała o zawieszeniu stosowania Umów o Małym Ruchu Granicznym.

 

 

 

 

Czasowe wstrzymanie małego ruchu granicznego obowiązuje od 4 lipca. Dotyczy ono art. 3 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, w części dotyczącej wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszkańców strefy przygranicznej Ukrainy, posiadających zezwolenie wydane przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej. Podobne ograniczenia dotyczą mieszkańców strefy przygranicznej Federacji Rosyjskiej, posiadających zezwolenie na Mały Ruch Graniczny.

 

Powyższe zawieszenia nie naruszają prawa wyjazdu ze strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. O terminie wznowienia stosowania powyższych przepisów, strona polska poinformuje odrębnie.

 

Umowa o Małym Ruchu Granicznym z Ukrainą obowiązuje od 1 lipca 2009 r. Strefa przygraniczna ma 30 km i obejmuje obywateli Ukrainy zamieszkujących tę strefę od trzech lat. W celu skorzystania z umowy obywatele ukraińscy zamieszkujący strefę przygraniczną uzyskać muszą zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego, wydawane przez polskie placówki dyplomatyczne. 

 

MW