Wiadomości
  • Register

wnioski wizowe bez rejestracjiKonsulat Generalny RP w Łucku informuje, że w wyznaczonych terminach wnioski wizowe niektórych kategorii osób można składać przez Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych bez uprzedniej rejestracji.

 

Wnioski wizowe następujących kategorii osób: a) studentów posiadających potwierdzenie przyjęcia na studia w Polsce b) studentów udających się na wakacyjne, przygotowawcze kursy językowe organizowane przez uczelnie wyższe w Polsce c) osób udających się na egzaminy do polskich uczelni wyższych d) uczniów polskich liceów/gimnazjów/szkół podstawowych e) jednego z rodziców niepełnoletniego przedstawiciela powyższych kategorii, który ma mu towarzyszyć będą przyjmowane przez Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych bez konieczności uprzedniej rejestracji w poniższych terminach:


- w charkowskim okręgu konsularnym – od dn. 1.07 do dn. 30.09.2016 r.;


- we lwowskim okręgu konsularnym – od dn. 1.08 do dn. 15.10.2016 r.;


- w łuckim okręgu konsularnym – od dn. 1.07 do dn. 30.09.2016 r.;


- w kijowskim okręgu konsularnym – od dn. 1.07 do dn. 15.10.2016 r.;


- w odeskim okręgu konsularnym – od dn. 1.07 do dn. 15.10.2016 r.;


- w winnickim okręgu konsularnym – od dn. 1.07 do dn. 15.10.2016 r.

 

Źródło: www.luck.msz.gov.pl