Wiadomości
  • Register

seminar samowriaduwannia 1Uczestnicy polsko-ukraińskiego seminarium rozmawiali o możliwościach współpracy w dziedzinie samorządu lokalnego i komunikacji władz z dziennikarzami.

 

24 czerwca w sali konferencyjnej hotelu «Ukraina» odbyło się seminarium «Kreacja wizerunku samorządu lokalnego poprzez przekaz mediów lokalnych oraz wspieranie inicjatyw organizacji społecznych – doświadczenia polskie i ukraińskie».


Dyrektor wykonawczy Wołyńskiego regionalnego oddziału Stowarzyszenia Miast Ukrainy Bohdan Samojlenko zaznaczył, że celem konferencji jest omówienie możliwości współpracy ukraińskich i polskich samorządów i przekazanie wiedzy lokalnym samorządom na temat współpracy z mediami. Uważa on, że ukraińscy dziennikarze powinni naśladować przykład polskich kolegów, którzy w swoich przekazach często zawierają wskazówki dla czytelników i władz, dotyczące znalezienia rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji.


Uczestnicy seminarium wiele uwagi poświęcili omówieniu szczegółów pracy dziennikarskiej. Padały ogólne zwroty o «dobrych» i «złych» władzach, a także o konieczności reform, współdziałaniu, solidnej pracy, wspieraniu młodzieży i kontroli władzy przez dziennikarzy.


Należy podkreślić, że na seminarium było obecnych tylko kilku dziennikarzy. W konferencji wzięli udział również p. o. Konsula Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, prezes Fundacji Europejska Akademia Samorządowa Andrzej Strawa, ekspert «Stowarzyszenia Miast Ukrainy» Olena Kuzmycz, politolog Taras Litkowec, dyrektor Wołyńskiego Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnej Demokracji Iryna Hajduczyk, wójt gminy Józefów nad Wisłą, wiceprezes Lokalnej Grupy Działania «Owocowy Szlak» Grzegorz Kapica, dyrektor wykonawczy Funduszu Rozwoju «Prybużżia» Borys Karpus i in.


Na zakończenie seminarium podpisano list intencyjny o współpracy między polską LGD «Owocowy Szlak» a ukraińskim Funduszem Rozwoju «Prybużżia» oraz list intencyjny o współpracy między miastem Józefów nad Wisłą a Beresteczkiem.

 

Maja GOŁUB