Wiadomości
  • Register

zakonczenie roku zuchow201632W 1 Zdołbunowskiej Gromadzie Zuchowej «Leśni przyjaciele», która działa przy Harcerskim Hufcu «Wołyń», odbyło się zakończenie roku zuchowego.

 

5 czerwca grupa najpierw uczestniczyła we mszy świętej oktawy Bożego Ciała, a potem odbyła się uroczysta zbiórka.


Piękna pogoda sprzyjała zabawie na kościelnym podwórku. Zuchy podsumowały pracę z całego roku. Przypomniały swoje zbiórki, montaż muzyczny o Papieżu Janie Pawle ІІ: «Santo Subito – Święty natychmiast», uczestnictwo w obchodach Dnia Niepodległości w ramach II Tygodnia Patriotycznego w hufcu, przygotowania do Jasełek Misyjnych czy zdobywanie sprawności. Były wspólne pląsy np. «Idzie zuch», «My little ponny» i ulubione przez zuchów zabawy. Następnie odbył się apel kończący rok szkolny.


Do gromady została przyjęta nowa zuchna, która otrzymała mundur, a potem dziewczynki otrzymały nowe chusty w żółtym kolorze, co związane było ze zmianą nazwy szóstki z «Kumek» na «Wiewiórki». Na zakończenie odśpiewano Hymn Zuchowy i zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Nie było to pożegnanie na całe wakacje, bo w lipcu zuchy spotykają się na letniej kolonii.

 

Alla SEMENIUK