Wiadomości
  • Register

dyktando Tarnopol 421 maja 2016 r. w auli Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego 165 osób zmierzyło się z tekstem III Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku... Dyktando z języka polskiego na Ukrainie».

 

Po przywitaniu, wysłuchaniu życzeń Organizatora i przypomnieniu regulaminu Dyktanda uczestnicy «chwycili za pióra, czy raczej za długopisy». Tekst odczytała nauczycielka oddelegowana przez ORPEG w Warszawie Marianna Seroka. Zapisane kartki zostały zebrane i Jury w składzie: Natalia Tkaczowa, Iryna Nestajko, Tetiana Jurczyszyn, Wasylyna Horiacza, Dorota Prążyńska i Marianna Seroka sprawdziło poprawność prac. Podczas oczekiwania na wyniki uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Kameralnej Orkiestry Obwodowej Filharmonii w Tarnopolu; następnie pieśni polskie zaśpiewała Natalia Izotowa, której akompaniowała Natalia Maruszczak. Jedna z uczennic przedstawiła prezentację poświęconą Polsce.


W kategorii «Dzieci i Młodzież» (od 12 do 18 lat) zwyciężyły Ludmyła Hewko z Brzeżan (Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie), Maryna Odarycz z Łanowiec (I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie) oraz Krystyna Kindzer z Husiatyna (II Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie). Najmłodszym uczestnikiem dyktanda w Tarnopolu była Anastazja Bułaka z Hałuszczyńców.


W kategorii «Dorośli»(osoby powyżej 19 roku życia) Mistrzem Języka Polskiego na Ukrainie została Lilia Kilbicka, I Wicemistrzem Oksana Młynko z Tarnopola, II Wicemistrzem Maryna Wojnowa z Tarnopola. Najstarszym uczestnik dyktanda była Jadwiga Gusławska z Krzemieńca.


Dyktando zostało zorganizowane przez Fundację «Wolność i Demokracja» w ramach projektu «Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie». Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polakami i Polonią za granicą.

 

Marianna SEROKA,
nauczyciel przysłany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Tarnopolu