Wiadomości
  • Register

Konkurs rec Krzemieniec 1W Krzemieńcu odbył się Finał Konkursu Recytatorskiego im. Juliusza Słowackiego. Uczestniczyło w nim dwadzieścioro dwoje uczniów uczących się języka polskiego w szkołach i przy polskich towarzystwach w Łuckim okręgu konsularnym.

 

Konkurs odbywał 13 maja w Muzeum Juliusza Słowackiego. Honorowy patronat nad nim objął Konsulat Generalny RP w Łucku. Organizatorem całości była Switłana Zinczuk, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej. Konkurs rozpoczęła konsul Elżbieta Zielińska wyrażając zadowolenie, że młodzież z ochotą poznaje i recytuje polską poezję. Wśród recytujących znajdowali się uczniowie z Tarnopola, Łucka, Czortkowa, Lubomla i Krzemieńca. Z przyjemnością można było posłuchać w ich wykonaniu wierszy wielu znanych polskich poetów.


W komisji oceniającej występy uczniów znajdowały się: Julia Wasejko, docent katedry filologii słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku, a także Jadwiga Demczuk i Dorota Prążyńska, nauczycielki języka polskiego skierowane do pracy na Ukrainie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą mieszczący się w Warszawie.


Na najwyższe uznanie i pierwsze miejsca za recytację zasłużyli uczniowie: Nazarij Babyn reprezentujący Czortków oraz Andrzej Kowalski z Lubomyla. Drugie miejsce zajęły Karina Haniuk oraz Anastazja Janczewska. Trzecie miejsce zajęły: Zofia Żuhan, Swietłana Borysiuk, Zofia Ostapiuk. Poza tym komisja przyznała siedem wyróżnień dla: Jany Szyrmy, Swietłany Muchy, Tatiany Śmiałko, Elżbiety Sztangret, Bohdana Ciołyka, Julii Michaluk i Anastazji Ławrentij. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Na zakończenie konsul Elżbieta Zielińska i Swietłana Zinczuk ogłosiły nagrodę-niespodziankę. Jest nią trzydniowa wycieczka do Polski. Sprawiła ona uczniom języka polskiego i miłośnikom polskiej poezji wielką radość. Niektórzy z nich cieszą się, że po raz pierwszy będą w Polsce.


Przed powrotem do domu uczestnicy konkursu mieli również możliwość odbyć krótką wycieczkę po Krzemieńcu i popatrzeć na te miejsca, które poeta Juliusz Słowacki oglądał i opisywał ponad dwieście lat temu.

 

Dorota PRĄŻYŃSKA,
nauczyciel przysłany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Krzemieńcu