Wiadomości
  • Register

Mnemonika 1

Organizacja pozarządowa «Mnemonika» zaprezentowała projekt «Odrodzenie wielokulturowości w przestrzeni memorialnej Równego».

 

Prezentacja miała miejsce w Równem 20 kwietnia 2016 r. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi społeczności miejskiej na problem przywrócenia pamięci o mniejszościach narodowych, które zamieszkiwały Równe przed II wojną światową (Żydzi, Polacy, Czesi, Niemcy).


Zdaniem autorów projektu, bez odrodzenia tej pamięci, pokonanie dziedzictwa totalitarnego w ramach procesu dekomunizacji będzie niedokończone i niepełne, ponieważ polityka represyjna ZSRR była nastawiona na zacieranie wszelkich śladów o wielokulturowej przeszłości miast Ukrainy oraz tworzenie dla nich wyłącznie radziecko-ukraińskiego jednolitego oblicza.


Na prezentacji organizacja «Mnemonika» przedstawiła także wartości, na których opiera swoją działalność. Prezes «Mnemoniki» profesor katedry nauk politycznych Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego Maksym Hon powiedział, że na odrodzenie dziedzictwa historyczno-kulturowego Równego i regionu, organizacja pragnie pozyskać środki od fundacji zagranicznych. Prezentowany projekt będzie realizowany w ciągu 2016 r. dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg. W ramach projektu zaplanowana jest organizacja ogólnoukraińskiej konferencji naukowej «Polityka uhonorowania ofiar ludobójstw i zbrodni masowych» (19–20 maja 2016 r.), stworzenie filmu dokumentalnego «Holocaust w Równem», ekspozycji muzealnej «Równe wielokulturowe», upamiętnienie ofiar Holocaustu za pomocą niemieckiego instrumentu «Stolperstein».


Historyk Natalia Iwczyk powiedziała, że działalność organizacji wymaga stworzenia ośrodków, które prowadziłyby konsultacje i zajmowałyby się podniesieniem kwalifikacji nauczycieli historii i studentów, zainteresowanych w proponowanej tematyce, a także zajmowałyby się tłumaczeniami prac zachodnich uczonych, dotyczących zachowania pamięci. Wśród priorytetowych zadań przedstawionego projektu jest nawiązanie polsko-ukraińskiego dialogu na podstawie wspólnej historycznej przeszłości.

 

Tetiana SAMSONIUK