Wiadomości
  • Register

Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Obwodu Tarnopolskiego uroczyście podsumowało swoją 30-letnią działalność. Mimo wielu przeciwności, jakie napotkali na swej drodze, niezmiennie trwają we wspólnocie, w polskości, z pamięcią swoich korzeni i w szacunku dla przeszłości.

Uroczyste obchody 30-lecia PTKOOT odbyły się 8 maja 2016 r. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Nieustającej Pomocy celebrowaną przez proboszcza Andrzeja Maliga. Szczególny charakter mszy podkreślił udział chóru Filharmonii Obwodowej, który zaśpiewał «Litanię ostrobramską» Stanisława Moniuszki.

Na oficjalną część uroczystości członkowie Towarzystwa zostali przewiezieni do Filharmonii Obwodowej w Tarnopolu. Po serdecznym przywitaniu przez prezesa PTKOOT Piotra Fryza wszystkich przybyłych gości, zabrzmiał hymn «Gaude Mater Polonia» («Raduj się, matko Polko»). Odczytano listy gratulacyjne przysłane przez Senatora RP Stanisława Gogacza, Prezesa Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» Longina Komołowskiego, Konsula Generalnego RP we Lwowie Wiesława Mazura, Wiceprezesa Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Teresy Dutkiewicz i Dyrektora Domu Polskiego w Kijowie Marii Siwko. Osobiście serdeczne gratulacje złożyli Konsul RP w Łucku Elżbieta Zielińska, przedstawiciel władz obwodowych Igor Kulczycki, zastępca mera miasta Leonid Byciura oraz Komendant Hufca ZHP w Żarach Mirosław Zengiel.

Prowadzące Oksana Kowaluk i Ludmiła Szkabar przypomniały historię powstania stowarzyszenia i wszystkich jego prezesów: Wiktora Afanasowa, Zenona Czubatego, prof. Henryka Strońskiego i Piotra Fryza (obecny prezes), wspomniały także darczyńców zgromadzonego księgozbioru.

Szczególnie wzruszającym fragmentem Jubileuszu był «Apel pamięci» – w ciszy, w godnej postawie odczytano listę tych, którzy odeszli. Przypomniano także, ile pracy członkowie stowarzyszenia włożyli w upamiętnianie śladów polskości współpracując przy wydaniu opracowań naukowych; ile czasu i serca wkładają w opiekę nad polskimi mogiłami, tworzenie miejsc pamięci. Podkreślono, jak ważne są stałe kontakty z Macierzą, dzięki czemu dzieci i młodzież wyjeżdżają na kolonie, obozy do Polski. Szczególne słowa podziękowania za wielokrotne organizowanie wypoczynku dla dzieci członków stowarzyszenia padły pod adresem obecnego na uroczystości Komendanta Hufca ZHP w Żarach Mirosława Zengiela.

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert w wykonaniu członków PTKOOT oraz artystów Obwodowej Filharmonii z Tarnopola.

Marianna SEROKA,
nauczyciel przysłany przez ORPEG do pracy dydaktycznej w Tarnopolu