Wiadomości
  • Register

prymyrennia Ternopil15 kwietnia w Galerii BunkerMuz w Tarnopolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami projektu «Pojednanie przez trudną pamięć» zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku oraz Fundację Teren Otwarty.

 

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Obwodu Tarnopolskiego oraz uczniowie Szkoły Języka Polskiego razem z nauczycielką Marianną Seroką. Spotkanie rozpoczął konsul Krzysztof Sawicki. Następnie Aleksandra Zińczuk zaprezentowała projekt, podarowała także bibliotece działającej przy Towarzystwie książkę «Pojednanie przez trudną pamięć».


Uczestnicy prezentacji usłyszeli wiele różnych historii, m.in. o wspólnocie Ukraińców, Polaków oraz Żydów do wybuchu wojny i ich zgodnym funkcjonowaniu, a potem o zbrodni w Ihrowicy, kiedy w wigilijną noc 24 grudnia 1944 r. zamordowano 96 Polaków, o przykładach ratowania Polaków przez Ukraińców oraz Ukraińców przez Polaków. Szczególnie ciekawy był film, w którym Polacy pochodzący z Tarnopolszczyzny, zwłaszcza z miejscowości Strusów, Bajkowce, Berezowica, opowiadali jak wywożono ich z rodzinnych stron oraz wspominali o wzajemnych relacjach Ukraińców i Polaków.


Lidia BILECKA,
Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo Obwodu Tarnopolskiego