Wiadomości
  • Register

75 Zentara Lazurek 18 kwietnia 2016 r. minęło 75 lat od dnia wykonania kary śmierci na mieszkańcach Równego – księdzu Stanisławie Ziętarze (ur. w 1886 r.) i Witoldzie Zdzisławie Lazurku (ur. w 1919 r.) – dokonanej na podstawie wyroku Rówieńskiego Sądu Obwodowego.

 

 W tym dniu w Kościele Św. Piotra i Pawła w Równem odbyło się nabożeństwo żałobne upamiętniające niewinne ofiary sowieckiego reżimu. Mszę poprowadził ks. kanonik Władysław Czajka. Po odmówieniu modlitwy członkowie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego imienia Tomasza Oskara Sosnowskiego zwiedzili szkołę, w której w latach 30-tych ubiegłego wieku pracował ksiądz Stanisław Ziętara. Była to wówczas szkoła powszechna imienia Henryka Sienkiewicza. Obecnie w tym budynku przy ulicy Majakowskiego (w latach 1923–1941 była to ulica Henryka Sienkiewicza) mieści się szkoła nr 3. Najprawdopodobniej, w tej szkole uczył się też Witold Zdzisław Lazurek, ponieważ jego matka Eleonora Dębska pracowała tu jako nauczycielka muzyki. Zaskoczeniem dla zwiedzających szkołę było to, że od początku jej funkcjonowania, tzn. od 1907 r., zachowały się autentyczne schody i fragment podłogi na parterze. Prawdopodobnie, właśnie tymi schodami schodzili katecheta Stanisław Ziętara i uczeń Witold Zdzisław Lazurek.


Uczestnicy obchodów zwiedzili też miejsce, gdzie był położony dom kapłana Stanisława Ziętary przy ulicy Dąbrowskiego (obecnie ulica Jawornickiego). W tej chwili trwają tam prace budowlane. Podczas przygotowania wykopu fundamentów budowniczy odnaleźli rzeczy liturgiczne związane z obrządkiem religijnym. Można tylko przypuszczać, że mogły one należeć do Stanisława Ziętary. Na razie losy znalezionych rzeczy są nam nieznane.


Tetiana SAMSONIUK