Wiadomości
  • Register

Karaj jollary foto do tekstu

Konsulat Generalny RP w Łucku zaprasza do udziału w inauguracji projektu, poświęconego wielokulturowej historii głównego miasta obwodu wołyńskiego.

 

Na przestrzeni wieków Wołyń był regionem przenikania kultur, współistnienia różnych społeczności narodowych i wyznaniowych, języków i zwyczajów. Konsulat Generalny RP w Łucku przygotował cykl spotkań poświęconych różnym grupom etnicznym (Karaimom, Żydom, Czechom, Niemcom, Polakom, Rosjanom), które w okresie międzywojennym zamieszkiwały Łuck. W ramach projektu łucczanie będą mogli poznać wielokulturową historię i tradycje miasta. Spotkania przewidują przeprowadzenie wykładów, wystaw, programów edukacyjnych, pokazy filmów oraz wiele innych wydarzeń, przedstawiających przeszłość miasta.


Pierwsze wydarzenie z cyklu «Łuck – miasto wielokulturowe» zostanie poświęcone łuckim Karaimom. Na spotkanie z mieszkańcami miasta zostali zaproszeni członkowie Związku Karaimów Polskich i potomkowie łuckich Karaimów. Przygotowane przez nich prezentacje i wykłady uświetnią otwarcie wystawy «Karaj jołłary – Karaimskie drogi». Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 kwietnia o 14.00 w Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy (Łuck, ul. Łesi Ukrainki 27).

 

MW
Na zdjęciu Kenesa Karaimska w Łucku / uk.wikipedia.org