Wiadomości
  • Register

Bezruchko 1

Nazwy 34 ulic, alei i zaułków w Równem podlegają obowiązkowej zmianie. Mieszkańcy Równego zaczęli wdrażać w życie Ustawę «O osądzeniu komunistycznego i narodowo-socjalistycznego (nazistowskiego) reżimu totalitarnego na Ukrainie i zakazie propagowania ich symboliki».

 

 

Decyzja o zmianie nazwy ulicy z Oleko Dundycza na Generała Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki została uchwalona 25 lutego na obradach Rady Miasta Równe, w zasadzie bez żadnych dyskusji. Przed zmianą nazwy, w lipcu zeszłego roku, w Rówieńskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym została zorganizowana konferencja poświęcona 95. rocznicy wspólnej bitwy pod Równem Armii URL i Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. W trakcie tego wydarzenia wspominano w szczególności o generale Armii URL Marku Bezruczce, który uczestniczył w walkach. W roku 1920 to właśnie on rozbił pod Zamościem Armię Konną Budionnego, co miało decydujący wpływ na skutki bitwy warszawskiej i obronę Polski i Europy przed nawałą bolszewicką. Podczas konferencji naukowcy zwrócili się do władz Równego z propozycją zmiany nazwy ulicy Oleko Dundycza na ulicę Marka Bezruczki. Serb Oleko Dundycz był jednym z czerwonych dowódców 1. Armii Konnej, zginął przy ataku Równego w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Proces dekomunizacji nie był łatwy. W ciągu kilku miesięcy na adres mera miasta przychodziły dziesiątki pism od ukraińskich naukowców, m.in. z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w Łucku, a także od przedstawicieli ukraińskiej mniejszości w Polsce. Aby w Równem pojawiła się ulica, która będzie nosiła imię generała Armii URL Marka Bezruczki, dołożyli starań również dyrektor Rówieńskiego Muzeum Krajoznawczego Oleksandr Bułyha, krajoznawcy Andrij Żywiuk i Jarosław Kowalczuk, ks. Witalij Porowczuk.

Ważną rolę w tej sprawie odegrały listy wysłane do władz Równego przez Konsulat Generalny RP w Łucku oraz przez byłego Ambasadora Ukrainy w Polsce, pisarza Dmytra Pawłyczkę, który podczas swojej misji dyplomatycznej razem z przedstawicielami polskich władz otworzył tablicę upamiętniającą polskich i ukraińskich żołnierzy w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu.
 
Serhij POROWCZUK