Wiadomości
  • Register

logo konsulat

Osoby polskiego pochodzenia mogą zapoznać się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji na polskie wyższe uczelnie, które umieszczono na stronie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (www.luck.msz.gov.pl).

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że dokumenty na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP będą przyjmowane w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b) w dniach 1016 marca 2016 roku od godz. 10.00.

W celu umówienia się na złożenie dokumentów należy skontaktować się z pracownikiem konsulatu pod nr telefonu 0332280643 lub mailowo – Swietlana.Stelmaszczuk@msz.gov.pl.

Informacja o rekrutacji znajduje się pod adresem:

http://www.luck.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zasady_rekrutacji_osob_polskiego_pochodzenia_na_studia_w_polsce_w_roku_akademickim_2016_2017

 

Można tu pobrać następujące dokumenty:

- kwestionariusz kandydata na studia w Polsce;

- zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

- zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Zdrowia;

- oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji;

- listę wymaganych dokumentów.

MW