Wiadomości
  • Register

walentynki Tarnopol 3Odbyło się kolejne spotkanie członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa w Tarnopolu. 14 lutego omówili oni sprawy bieżące organizacji, a także wiadomości z życia politycznego i społecznego Ukrainy i Polski.

 

 

Żywą dyskusję wzbudził temat obchodów 25. rocznicy założenia organizacji poruszony przez byłego prezesa towarzystwa Henryka Strońskiego. W rozmowach udzielali się też najstarsi członkowie wspólnoty, którzy opowiedzieli m.in. o uroczystościach zaplanowanych na maj tego roku.


Halina Żyrska krótko opowiedziała o feriach zimowych dzieci z Tarnopola w Krakowie. Nauczycielka Marianna Seroka, członek jury XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, organizowanej przez Konsulat Generalny RP w Łucku 13 lutego 2016 r., podzieliła się wrażeniem o jej uczestnikach. Natomiast Ilona Poselużna z Czortkowa, która zwyciężyła w tej olimpiadzie, powiedziała kilka słów o jej przebiegu


Spotkanie miało miejsce w dniu walentynek. Prezes towarzystwa Piotr Fryz przygotował dla zgromadzonych niespodziankę. Zaprosił z krótkim gościnnym występem grupę młodzieży z Tarnopolskiej Obwodowej Państwowej Muzycznej Szkoły Zawodowej imienia Salomei Kruszelnickiej, wśród których są uczniowie szkoły języka polskiego działającej przy towarzystwie. Na instrumentach dętych wykonali oni klasyczne utwory, polskie i ukraińskie piosenki ludowe. Uczestnicy spotkania chętnie dołączyli do śpiewu.

 

Piotr FRYZ, Halina ŻYRSKA,
Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Tarnopolu