Wiadomości
  • Register

Petycja

W drugą rocznicę krwawych wydarzeń na kijowskim Majdanie, przedstawiciele grupy kilkuset warszawiaków złożą wniosek o ustanowienie w stolicy ul. Bohaterów Majdanu.

Przekazanie dokumentów do Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy poprzedzi briefing, który rozpocznie się w poniedziałek, 22 lutego o godz. 12.00 pod Biurem Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Sandomierskiej 12 (https://goo.gl/maps/9JwbachU3gu)

Petycja – zmiana nazwy odcinka ulicy Spacerowej w Warszawie na ulicę Bohaterów Majdanu

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy uważamy, że należnym jest uhonorowanie determinacji, hartu ducha i poświęcenia setek tysięcy Ukraińców i wspierających ich obywateli innych państw, w tym Polaków i warszawiaków, którzy w listopadzie 2013 roku wyszli po raz pierwszy na ulice Kijowa i innych miast kraju rozpoczynając niezłomną walkę o wolną i proeuropejską Ukrainę. Ponieważ uhonorowanie każdego z bohaterów tamtych dni z osobna byłoby niemożliwe, opowiadamy się za upamiętnieniem poprzez odwołanie do nazwy wielkiego ruchu społecznego jakim był Majdan zwany również EuroMajdanem.

Praktyka honorowania nazwami ulic aktów walki podejmowanych w krajach sąsiednich w imię uniwersalnych wartości obecnych również w polskiej konstytucji, ma w Warszawie długą tradycję. Świadczy o tym choćby obecność Ronda Powstania Węgierskiego '56 na Ursynowie. Kijowski Majdan, jako główna arena bohaterstwa i ofiary protestujących (ponad setka ofiar śmiertelnych, które przeszły do historii pod nazwą Niebiańskiej Sotni), w sposób szczególny zasługuje na uczczenie bohaterstwa w naszym mieście tym bardziej, że Kijów należy do miast partnerskich Warszawy, która w ponad rok temu stała się głównym centrum solidarności i akcji pomocowych polskiego społeczeństwa na rzecz Ukrainy.

Liczni warszawiacy, m.in. przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych, posłowie na Sejm oraz samorządowcy warszawscy byli bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń na Ukrainie. Solidarność z Majdanem i Ukrainą łączyła ich w tamtym wyjątkowym momencie dziejowym ponad dzielącymi ich na co dzień podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

Wielkim wyrazem solidarności władz Warszawy z narodem ukraińskim było utworzenie w lutym 2014 roku przy ul. Nowy Świat 63, Centrum Informacyjnego dla Obywateli Ukrainy, przekształconego później w centrum «Ukraiński Świat». Odzwierciedleniem faktycznej solidarności i wsparcia warszawiaków dla demokratycznych i europejskich dążeń społeczeństwa ukraińskiego był liczny udział mieszkańców miasta w manifestacjach poparcia organizowanych niemal codziennie pod Ambasadą Ukrainy, a także w innych miejscach stolicy.

Wiele z nich miało swój początek bądź koniec przy pomniku i skwerze ukraińskiego wieszcza epoki romantyzmu, Tarasa Szewczenki. Uważamy, że przyległy do skweru ponad stumetrowy odcinek ulicy Spacerowej pomiędzy ul. Klonową, a skrzyżowaniem z ul. Goworka idealnie nadaje się do upamiętnienia, “Bohaterów Majdanu». Jego położenie przy najbardziej “ukraińskim» elemencie infrastruktury miejskiej, jakim jest Skwer im. Tarasa Szewczenki, oraz fakt, że nie są położone przy nim żadne budynki, a więc nie jest zamieszkany i nie jest siedzibą żadnych instytucji należycie predestynuje ww. fragment ulicy Spacerowej do tego celu.

Petycję zainicjowały następujące osoby:

Michał Broniatowski,

Marek Chimiak,

Małgorzata Gosiewska,

Marek Kielanowski,

Lyudmyla Kozlowska,

Bartosz Kramek,

Weronika Marczuk,

Michał Migała,

Janusz Onyszkiewicz,

Natalia Panchenko,

Jan Piekło,

Maciej Pisuk,

Sławomir Sierakowski,

Jacek Szymanderski,

Marcin Święcicki,

Andrzej Wielowieyski,

Kamil Wyszkowski.

 

Petycja jest projektem otwartym dla wszystkich, których odwaga «Bohaterów Majdanu» poruszyła i którzy uważają, że są oni warci upamiętnienia w wyżej wymieniony sposób. Integralnym elementem petycji jest WNIOSEK o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu*/o zmianę nazwy obiektu miejskiego* wraz z wymaganą lista podpisów mieszkańców Warszawy aprobujących pomysł oraz mapą przedstawiającą propozycję.

MW